• Auktionsdato
  24-04-2018 kl. 13:15
 • Offentlig vurdering
  -
 • Højeste bud
  465.000
 • Areal
  Beboet349
  Vægtet349
  Grund19.911
 • Grund
  19.911
 • Vær.
  9
Beskrivelse
AUKTIONEN OPRINDELIGT BERAMMET TIL DEN 9. JANUAR 2018 HAR VÆRET OMBERAMMET TIL TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR 2018, KL. 13:15. HØJSTEBUD PÅ 1. AUKTION KR. 465.000. NY AUKTION HAR VÆRET BERAMMET TIL TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018, KL. 13:30. HØJESTE BUD PÅ NY AUKTION KR. 821.000. HØJSTBYDENDE PÅ NY AUKTION HAR IKKE STILLET DEN BEHØRIGE SIKKERHEDSSTILLELSE, HVORFOR FOGEDRETTEN PÅ BORNHOLM HAR GENOPTAGET TVANGSAUKTIONEN OG BERAMMET NYT AUKTIONSMØDE TIL DEN 24. APRIL 2018, KL. 13:15. HØJSTEBUD PÅ KR. 821.000 ER DERFOR BORTFALDET OG HØJSTBYDENDE PÅ 1. AUKTIONEN MED BUDDET PÅ KR. 465.000 ER DERFOR BUNDET AF SIT BUD FREM TIL AUKTIONSMØDET DEN 24.04.2018.   Fremvisning af ejendommen er arrangeret til den 18. april 2018, kl. 15:00. Tilmelding til kak@njordlaw.com er påkrævet. Sommerhus og erhverv. Tinglyst areal 19.911 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone mellem Aakirkeby og Nexø. Hovedhuset (bygning 1) fremstår med ydervægge af mursten og eternittag. Huset er indrettet med bl.a. 3 stuer, 6 værelser, 2 ældre badeværelser og 1 ældre elementkøkken. Hovedhuset har status som sommerhus, mens resten af bygningerne er registreret som erhverv. De fleste af bygningerne fremstår generelt i ældre og ret slidt stand, og der må påregnes en del udgifter til modernisering. Bygning 2, som er istandsat, er udlejet, jf. nedenfor. De resterende bygninger er blandede udhusbygninger, som anvendes til opbevaring. Bygning 8 og 9 er mindre udhuse med metalplader på taget, mens resten af bygningerne har eternittag. Endelig findes der en kornsilo på ejendommen. Det bemærkes, at ejendommen henstår uden varme. Lejer har oplyst, at der er lukket for elektriciteten, og at genåbning vil beløbe sig til kr. 6.000-8.000. En del af ejendommen, nemlig i alt 368 m², er udlejet med tillæg af yderligere et lejemål. Lejekontrakten er tinglyst på ejendommen og vedlagt salgsopstillingen i kopi. Det udlejede er beskrevet som 292 m² erhvervsareal, 18 m² kontorareal samt 48 m² fordelt på 3 værelser, og desuden medfølger 6 p-pladser i gården samt adgang til frokoststue, bad og toilet. Af det udlejede er den ene længe indrettet til produktionslokale, der fremstår flot. Det er af ejer og lejer oplyst, at lejer har ombygget for ca. kr. 400.000, hvilket afregnes med udlejer via lejen. Den istandsættelse på kr. 400.000, som lejer har bekostet, er aftalt som betaling via samlet et års lejefrihed med 10% p.a., svarende til, at der er betalt leje forud. Lejer har dog tiltrådt, at der maksimalt kan gøres et halvt års leje gældende - dvs. ca. kr. 110.000, hvoraf depositum udgør kr. 46.000. Herudover findes et andet lejemål bestående af to værelser, angiveligt uden kontrakt. Lejen er på kr. 2.200 pr. måned, og der er betalt depositum på kr. 6.600.  Bygningerne ligger tilbagetrukket fra vejen på en stor, skøn grund. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, der er egen vandboring og afløbsforhold er angivet som nedsivning til dræn. På ejendommen er noteret beskyttet natur i form af sø og vandløb, og der er registreret beskyttet sten- eller jorddige/skanse. Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinje. På ejendommen er registreret to olietanke en nedgravet men sløjfet tank fra 1965 og en overfladetank i drift fra 2005. Iflg. BBR Oplysninger om bygninger: Bygningsnr.: 1 Sommerhus: Opførelsesår: 1880. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 196 m². Samlet bygningsareal 196 m². Samlet tagetageareal 153 m². Heraf udnyttet tagetage 153 m². Samlet boligareal 349 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1 Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.). Antal værelser: 9. Antal toiletter: 2. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Bygningsnr.: 2 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1914. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 250 m². Samlet bygningsareal 250 m². Samlet tagetageareal 164 m². Heraf udnyttet tagetage 164 m². Samlet erhvervsareal 414 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger. Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: staldbygning. Isolering af lejer - ventilation. Indlagt vand. Bygningsnr.: 3 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1917. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 201 m². Samlet bygningsareal 201 m². Samlet erhvervsareal 201 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: 16 lade. Bygningsnr.: 4 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1911. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 276 m². Samlet bygningsareal 276 m². Samlet tagetageareal 183 m². Heraf udnyttet tagetage 183 m². Samlet erhvervsareal 459 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: staldbygning. Isolering af lejer - ventilation. Indlagt vand. Bygningsnr.: 5 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1931. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 66 m². Samlet bygningsareal 66 m². Samlet tagetageareal 43 m². Heraf udnyttet tagetage 43 m². Samlet erhvervsareal 109 m2² Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: staldbygning. Isolering af lejer - ventilation. Indlagt vand. Bygningsnr.: 6 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1956. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 200 m². Samlet bygningsareal 400 m². Samlet erhvervsareal 400 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: staldbygning. Isolering af lejer - ventilation. Indlagt vand. Bygningsnr.: 7 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1909. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 52 m². Samlet bygningsareal 52 m². Samlet erhvervsareal 52 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Staldbygning. Isolering af lejer - ventilation. Indlagt vand. Bygningsnr.: 8 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. l. Opførelsesår: 1900. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal 10 m². Samlet bygningsareal 10 m². Samlet erhvervsareal 10 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bygningsnr.: 9 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1900. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal 13 m². Samlet bygningsareal 13 m². Samlet erhvervsareal 13 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Oplysninger om grunde: Vand & afløb: Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Afløbsforhold: SOP: Nedsivning til sivedræn. Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Bemærkninger for grund: 20 kornsilo rumindhold 200 tdr. Oplysninger om tekniske anlæg: Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1: Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1965 Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk Sløjfning: Tanken er tømt og afblændet. Sløjfningsår: 1988 Størrelse: 2.500 l. Indhold: Fyringsgasolie. Anlægsnr.: 2: Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift. Etableringsår: 2005 Størrelsesklasse: 1. Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1 nr. 13). Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/3551
 • Auktionsdato
  24-04-2018 kl. 13:15
 • Offentlig vurdering
  -
 • Højeste bud
  465.000
 • Areal
  Beboet349
  Vægtet349
  Grund19.911
 • Grund
  19.911
 • Vær.
  9

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 24-04-2018
Tidspunkt 13:15
Auktionssted Fogedretten på Bornholm
AS-nr AS 43/2017
Auktionsnr. 2. auktion
Statstidende
Højeste bud 1. auktion 465.000

BBR-information

Vægtet areal349 m²
Samlet boligareal349 m²
Grund19.911 m²
Antal værelser9
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
18-01-2008 1.700.000 kr.
02-10-2005 1.550.000 kr.
02-05-2005 4.720.000 kr.
Se tidslinje
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 2.700.000 kr.
Grundværdi 171.400 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten på Bornholm
Damgade 4 A
3700 Rønne
Telefon99 68 83 02
Fax
Emailfoged.bor@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

NJORD Law Firm, Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon33 12 45 22
Fax
Emailkgh@njordlaw.com
J. nr.510742-221863/kak

Tidslinje