• Auktionsdato
  22-08-2018 kl. 09:30
 • Offentlig vurdering
  -
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund15.832
 • Grund
  15.832
 • Vær.
  -
Beskrivelse
Tinglyst areal 15.832 m², heraf vej 289 m².   Stor erhvervsejendom indrettet til lager og forskellige former for produktionsvirksomhed. Asfalterede udenoms arealer til parkering m.v. Ejendommen, der er delvis udlejet, er et bygningskompleks opdelt på i alt 9 bygninger (iflg. BBR), opført i perioden 1970 – 1990 med ydervægge af hhv. letbeton, træ og metalplader samt tagdækning af fortrinsvis metalplader, tagpap eller lign.   Tagkonstruktionerne er i det væsentligste isoleret med indvendige plader af presset halm el. tilsvarende. Gulvene er fortrinsvis af cement, dog af træ/laminat i kontorlokaler m.v. De store bygninger i komplekset er forsynet med hejseporte i gavlen. Det samlede bygnings/erhvervsareal andrager iflg. BBR 8.124 m2 fordelt på de pgl. bygninger som følger: Bygning 1: Fabriksbygning på 1.465 m2 opført i 1970. I bygningen forefindes div. omklædnings- og badefaciliteter og kontorrum. Ydermere forefindes 2 store lagerlokaler. Der ses p.t. ingen aktivitet i bygningen. Bygningen er lejet ud (jf. nedenfor). Månedlig husleje udgør efter det oplyste kr. 15.350,00. Bygning 2: Opført i 1972 med samlet erhvervsareal på 96 m2. Bygningen ses ikke længere registret i BBR, hvorfor rekvirenten formoder at denne er lagt samt med bygning 1, dog uden at dette er bekræftet. Bygning 3: Iflg. BBR cykelskur på 15 m2 opført i 1982. Bygningen er lejet ud (jf. nedenfor). Bygning 4: Lagerhal og kontorer (med bad og toilet på i alt 788 m2 opført i 1977. Bygningen er delvist udlejet til en håndværkervirksomhed, samt til en anden lejer (jf. nedenfor). Bygning 5: Lagerhal på 1.704 m2 opført i 1986. Der er ingen aktivitet i bygningen, udover at ejer benytter en del af bygningen til privat opmagasinering. Bygningen er lejet ud (jf. nedenfor) sammen med en del af bygning 4. Månedlig husleje udgør efter det oplyste vedr. del af bygning 4 samt hele bygning 5 kr. 42.065,00. Bygning 6: Iflg. BBR tårn til filteranlæg på 15 m2 opført i 1989. Bygningen er udlejet (jf. nedenfor). Bygning 7: Fabriksbygning på 1.482 m2 opført i 1976. Bygningen er udlejet til ”Palle Knudsens Kunststoffabrik  ApS” og anvendes til produktion og lager af div. kunststofprodukter. Den årlige lejeindtægt udgør efter det oplyste p.t. ca. kr. 300.000 Bygning 8: Fabriksbygning på 1.644 m2 opført i 1990. Dele af bygningen (anslået ca. 150 m2 er indrettet til kontor og montage. Disse lokaler samt højre side af fabrikshallen (anslået 600 til 700 m2) er udlejet til flere forskellige virksomheder, der benyttes til opmagasinering. Rekvirenten er ikke blevet forevist lejekontrakter. Den øvrige del af bygningen er indrettet til fabrikations-  og lagervirksomhed. Bygning 9: Værkstedshal på 1.026 m2 opført i 1986. Der er ingen aktivitet i bygningen pt. Ejer har dog oplyst, at der har været utætheder i tagkonstruktionen i denne bygning. Bygningen er udlejet (jf. nedenfor) ----- o ----- Det skal særskilt bemærkes, at der er indgået lejekontrakt mellem ejer og samme lejer vedr. bygningerne 1-6 samt 9. Der er efter det oplyste en retslig tvist mellem lejer og udlejer/ejer. Lejeren af disse bygninger har oplyst følgende vedr. særlige vilkår, som fremgår af den indgåede erhvervslejekontrakt: At der til lejemålene hører brugsretten til de anlagte parkeringspladser samt udenoms arealerne, At lejemålet fra udlejers side er uopsigeligt indtil den 1.9.2024 og lejemålet derefter kan opsiges af udlejer med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned. At l lejer kan opsige lejemålet til hver en tid med 3 måneders skriftlig varsel til den første i en måned. At det er aftalt, at der først skal betales leje vedr. bygning 1 halvanden måned efter lejemålet er trådt i kraft, og vedr. bygning 4 og 5 er det aftalt, at der først skal betales leje 3 måneder efter lejemålet er trådt i kraft. At der yderligere er aftalt, at der er reduktion i huslejen de første 5 måneder, som skal værebetalt inden for 12 måneder efter lejemålet er trådt i kraft. At den til enhver tid gældende leje kan forhøjes pr. 1 januar med 2 % af foregående års leje, dog kan forhøjelse først ske den 1. januar 2020. At det er aftalt, at lejeforhøjelse som følge af de i ejendommen påhvilende skatter og afgifter samt dækningsafgift først kan opkræves pr.1. januar 2020 og sker med udgangspunkt i de på ejendommen pr. 31. december 2019 påhvilede skatter og afgifter og herunder dækningsafgift. At der står i lejeaftalerne at ejendommen opvarmes med fjernvarme, og at alle driftsudgifter til det lejedes forsyning med såvel varme, el og vand betales direkte til forsyningsselskaberne, og lejer betaler forbruget direkte til forsyningsselskaberne, hvor lejer registreres som selvstændig bruger. At lejer har ret til hel eller delvis fremleje uden særskilt afgift. Lejer har ydermere afståelsesret, med mindre, udlejer har vigtige grunde til at modsætte sig dette efter erhvervslejelovens bestemmelser, samt myndighedernes godkendelse for udlejning af erhvervslejemål. At lejer ikke kan blive afkrævet betaling for nogen forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter. At lejer har forkøbsret til ejendommen. ----- o ----- Ifølge lejer er der udarbejdet et tillæg til erhvervslejekontrakten, hvoraf følgende fremgår vedr. lejemålets begyndelse for bygning 1: Hvis udlejer ikke som aftalt har sørget for, at de tidligere lejere er fraflyttet lejemålet, og ligeledes har sørget for at få fjernet alt det, som udlejer har opmagasineret i lejemålet på den dato, som parterne har aftalt, at lejer får overdraget lejemålet, så ændres datoen for lejemålets begyndelse fra den 1.10 til den 15. 10. 2014. - og samtidigt ændres datoen fra betaling af husleje.  Jvf. punkt 2.2 i hensigtserklæringen, hvor parterne er blevet enige om, at lejer ikke betaler leje i de første 1 ½ måned, så lejer får den fornødne tid til at gøre lejemålet brugbart og egnet til at have produktion.   Men skulle det imod forventning vise sig, at udlejer efter den 15.10. 2014 endnu ikke har sørget for, at de tidligere lejere er fraflyttet lejemålet, og ligeledes har sørget for få fjernet alt det, som udlejer har opmagasineret i lejemålet på den dato, som parterne har aftalt, at lejer får overdraget lejemålet, så ændres datoen for lejemålets begyndelse fra den 15.10 til den 1. 11. 2014. og ændringen af datoen for betaling af leje fremrykkes derefter som nævnt ovenstående – og så fremdeles indtil udlejer har overholdt det aftalte. og for bygning 4 og 5s vedkommende, der står det samme på nær afsnittet: - og samtidigt ændres datoen fra betaling af husleje.  Jvf. punkt 2.2 i hensigtserklæringen, hvor parterne er blevet enige om, at lejer ikke betaler leje i de første 3 måneder, så lejer får den fornødne tid til at gøre lejemålet brugbart og egnet til at have produktion. ----- o ----- Der skal udtrykkeligt gøres opmærksom på, at rekvirenten ikke har modtaget dokumentation for disse vilkår, idet rekvirenten ikke er blevet forevist en kopi af lejekontrakter eller indgåede tillæg. Ligeledes skal der udtrykkeligt gøres opmærksom på, at lejeren på intet tidspunkt har betalt husleje i overensstemmelse med de indgåede lejekontrakter, idet lejeren er af den opfattelse, at der aldrig er sket overtagelse på vilkårene der fremgår af lejekontrakterne og de indgåede tillæg. Ejendommen er i sin helhed tilsluttet off. kloak og vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg. Alle oplysninger om bygningsarealer, årstal m.v. er iflg. BBR. Lejerne sørger selv for evt. opvarmning af de lejede lokaler (individuel opvarmning). Lejer af bygningerne 1-6 og 9 har dog oplyst, at det af lejekontrakterne fremgår, at der er fjernvarme i lejemålene. Flere af lejerne har klaget over utætheder i tagkonstruktionen. Alt driftsinventar og materiel i de udlejede bygninger/lokaler, med undtagelse af bygningerne 1, 4 og 5, tilhører efter det oplyste lejerne. Rekvirenten vil inden auktionen søge at fremskaffe lejekontrakter for alle eksisterende lejemål, ligesom der søges tilvejebragt supplerende oplysninger om evt. medfølgende driftsinventar/materiel m.v. Disse oplysninger vil efterfølgende blive sendt til alle berettigede og interesserede. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
 • Auktionsdato
  22-08-2018 kl. 09:30
 • Offentlig vurdering
  -
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund15.832
 • Grund
  15.832
 • Vær.
  -

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 22-08-2018
Tidspunkt 09:30
Auktionssted Fogedretten i Nykøbing Falster
AS-nr AS 4-483/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal-
Samlet boligareal-
Grund15.832 m²
Antal værelser-
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
Ingen registrerede salgspriser
siden d. 1. 1. 1992
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 8.750.000 kr.
Grundværdi 4.774.900 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F
Telefon99 68 44 00
Fax99 68 44 01
Emailfoged.nyk@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

ADVODAN Maribo, Rasmus Lindsten
C.E. Christiansens vej 2
4930 Maribo
Telefon46 14 59 00
Fax
Emailrasl@advodan.dk
J. nr.101262

Tidslinje