• Auktionsdato
  08-11-2018 kl. 10:00
 • Offentlig vurdering
  2.000.000
 • Højeste bud
  2.500.000
 • Areal
  Beboet99
  Vægtet99
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  4
Beskrivelse
Tinglyst areal 40.074 m², heraf vej 0 m².Areal: For matr. nr. 19 b: 11.709 m², heraf vej 0 m². For matr. nr. 13: 28.365 m², heraf vej 0 m².Bebygget areal:Bygning nr. 1: 99 m²Bygning nr. 2: 20 m²Bygning nr. 3: 170 m²Bygning nr. 4: 206 m²Bygning nr. 5: 206 m²Bygning nr. 6: 924 m²Ejendomsværdi:kr. 2.000.000 heraf grundværdi kr. 912.100.Byggeår:Bygning nr. 1: 1833Bygning nr. 2: 1833Bygning nr. 3: 1975Bygning nr. 4: 2009Bygning nr. 5: 2009Bygning nr. 6: 2009Bygning 1 – Stuehus og fyrrum.Indretning: Der er i 2013 påbegyndt en omfattende renovering af hovedhuset, idet væggene ikke kunne bære taget og indmad er fjernet, der er fugtskader i nogle af rummene, flere store revner i væggene.Huset består af indgang og efterfølgende 2 rum, køkken, yderligere 2 rum og et badeværelse. Ejendommens rørføring er formentlig skadet. Ejendommen er i meget dårlig stand, og skal renoveres i væsentligt omfang, hvis den skal anvendes til beboelse.Ejendommen er bevaringsværdig i kategori 3, jf. vedlagte udskrift fra Kulturarvsstyrelsen.Fyrrummet ligger i sammenhæng med stuehuset. Der er en olietank og et fyr i fyrrummet. Ejers samlever mener at rørføringen kan have taget skade, og det samme med fyret. Fyrrummet har været anvendt som stald, og der var hø mv. i dette.Varme: Ældre fyr og olietank.Øvrige bygningerCarport: Er opført i træ og er med eternittag. Skur: Opført i træ med eternittag og betongulv. Skuret var i sammenhæng med øvrig bebyggelse. Hal/maskinhus: Består af 2 sammenbyggede bygninger ifølge samlever. Bygningen er i dag er udlejet til Kvn Bygge Teknik, jf. vedlagte lejekontrakt. Lejer råder ligeledes over en del af udearealet. Lejer bebor i øvrigt ejendommen sammen med ejeren. Ejendommen er opført i træ og er med eternittag. Ifølge samleveren er der enkelte utætheder i taget. 2 staldbygninger: Disse er identiske, og er opført i træ og har ståltag. Staldbygningerne indeholder hver 10 hesteboks, 1 vaskeplads og et saddelrum. Ved besigtigelsen blev det oplyst, at væggene i staldbygningerne var fugtskadet, og ejendommen fremstod med delvist nyere brædder. Der var konstateret rotter i saddelrummet, men der var udført foranstaltende ændringer på dør, for at undgå dette.Ridehal: Er opført i stål, og er med barriere. Ifølge samleveren er byggeriet ikke helt færdiggjort, da der mangler afslutninger vedrørende spærfødder, udhæng og tagplader. Umiddelbart fremstod ridehallen i pæn stand.Ejendommen består herudover af en ridebane og flere hestefolde.Pavillon.På grund af stuehusets ringe stand har ejer af lejer og samlever Kasper Vedel Nissen siden 2013 lånt 2 beboelsespavilloner à 40 m², der er sammenbygget og siden har fungeret som midlertidig beboelse i henhold til fremlagt aftale herom. Samleveren har oplyst, at disse vil blive fjernet efter auktionen.Øvrige forhold.I forbindelse med tvangsauktionen er ejer anmodet om at fremkomme med oplysninger og dokumentation vedrørende eventuel udlejning af bokse, opstaldning af heste. Ejer har opsagt alle hestebokslejere, således at al boksleje ophører pr. 11.10.2018.Efter ejers ansøgning om tilladelse til opsætning af beboelsespavillon under stuehusrenoveringen verserer der byggesag i Frederikssund Kommune, idet der alene blev givet en tilladelse gældende i 3 år fra 2013 at regne og pavillonen står i 2018 ikke på det sted, som der blev anført i ansøgning i henhold til luftfotoundersøgelse foretaget af Frederikssund Kommune i august 2018.Der henvises til http://www.fjordforbindelsen.dk og http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/fjordforbindelsen vedrørende oplysninger omkring ny broforbindelse mellem Hornsherred og Frederikssund, hvor Kronprinsesse Marys bro med tilhørende vejanlæg er under opførelse. Motortrafikvejens fortsættelse til Frederikssund er ligeledes planlagt og nærmere oplysninger herom kan fås samme sted.Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af OIS/BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med tvangsauktionen foretaget opmåling af arealerne. Visse af oplysningerne i OIS/BBR-ejermeddelelsen afviger fra de faktiske forhold på ejendommen.
 • Auktionsdato
  08-11-2018 kl. 10:00
 • Offentlig vurdering
  2.000.000
 • Højeste bud
  2.500.000
 • Areal
  Beboet99
  Vægtet99
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  4

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 08-11-2018
Tidspunkt 10:00
Auktionssted Fogedretten i Hillerød
AS-nr AS 354/2018
Auktionsnr. 2. auktion
Statstidende 13-10-2018
Højeste bud 1. auktion 2.500.000

BBR-information

Vægtet areal99 m²
Samlet boligareal99 m²
Grund-
Antal værelser4
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
28-05-2010 2.427.668 kr.
18-08-2008 3.350.000 kr.
Se tidslinje
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 2.000.000 kr.
Grundværdi 912.100 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Telefon47 33 87 00
Fax47 33 87 81
Emailhillerod@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Frederikssundadvokaterne I/S
Kocksvej 7
3600 Frederikssund
Telefon47 31 00 55
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje