• Auktionsdato
  27-09-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  660.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -
Beskrivelse
Mælkeproduktionsbedrift med 300 køer og opdræt samt ca. 219 ha i fuld drift.Bedriften består af 7 ejendomme, beliggende på følgende adresser:1. Farup Sønderby 9, 6760 Ribe2. Farup Sønderby 11, 6760 Ribe3. Tanderup Digevej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)4. Kammerslusevej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)5. Søvej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)6. Kanalhusvej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)7. Søvej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)Mælkeproduktionen drives fra Farup Sønderby 9 og 11, 6760 Ribe, hvis bygninger ligger fysisk sammen og fremtræder som en samlet enhed.Farup Sønderby 9, 6760 RibeBestår af matr. nr. 22 a, 10 a, 10 d, 10 e, 125 og 21 g, Nr. Farup by, Farup.Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, og det samlede areal udgør 76,9384 ha, heraf vej 2.480 m². Bygning nr. 1 - stuehusStuehuset bebos af skyldner og hans familie.Det samlede boligareal udgør 230 m², heraf 162 m² i grundplan og 68 m² i udnyttet tagetage.Stuehuset er opført i 1917 og til-/ombygget i 1979. Stuehuset er opført i gulpudsede mursten med tagdækning af tegl.Grundplan er indrettet med baggang med adgang til to badeværelser og trappe til 1. sal, køkkenalrum, stue, forgang, lille værelse med nedgang til kælder samt kontor.1. sal er indrettet med fordelingsgang og 5 værelser.Gulvene er af forskellige typer, herunder tæpper, fliser, linoleum og træ. Der er træ- og gipslofter.Stuehuset opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Der er tilslutning til alment vandforsyningsanlæg og afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.Følgende hårde-/hvidevarer medfølger: Komfur, køleskab, opvaskemaskine og emhætte samt vaskemaskine.Bygning nr. 2 – staldbygning til kvægholdDet bebyggede areal udgør 1.635 m². Staldbygningen er opført i 1975 og til-/ombygget i 2007.Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 3 – ladeDet bebyggede areal udgør 224 m². Laden er opført i 1979.Bygningen er opført i andet materiale med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 4 – lade og garageDet bebyggede areal udgør 168 m². Laden er opført i 1917.Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 5 – maskinhusDet bebyggede areal udgør 542 m². Maskinhuset er opført i 1999.Bygningen er opført i andet materiale med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 6 – løsdriftsstald med malkecenterDet bebyggede areal udgør 1.272 m². Stalden er opført i 2001.Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 7 – kalvestaldDet bebyggede areal udgør 285 m². Stalden er opført i 2008.Bygningen er opført i andet materiale med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.Farup Sønderby 11, 6760 RibeBestår af matr. nr. 1 r, 156 c, 9 a, 41 c, 1 s, 3 k og 44 b, Nr. Farup by, Farup samt 29, Holmene, Ribe Jorder.Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom og det samlede areal udgør 57,5847 ha, heraf vej 6.441 m².Bygning nr. 8 – ensilageplansilo uden tagDet bebyggede areal udgør 2.100 m². Bygningen er opført i 2004.Bygningen er opført i betonelementer. Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 9 – ungdyrstaldDet bebyggede areal udgør 1.970 m². Stalden er opført i 2007.Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.Bygning nr. 10 – lagerhal med fyrrum og værktøjsrumDet bebyggede areal udgør 389 m². Hallen er opført i 2000.Bygningen er opført i metalplader med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas).Bygning nr. 11 – fritliggende enfamilieshusEjendommen er udlejet i henhold til mundtlig lejeaftale. Den månedlige husleje udgør kr. 7.000,00 inkl. el, vand, varme og bredbånd. Se bilag med Vilkår for mundtlig lejeaftale s. 45.Auktionskøber indtræder i lejeforholdet. Ejendommene opråbes således med respekt af den utinglyste mundtlige aftale vedrørende leje af stuehuset med Jan Mortensen.Det samlede boligareal udgør 126 m², heraf 72 m² i grundplan og 54 m² i udnyttet tagetage.Ejendommen er opført i 2000 og til-/ombygget i 2007. Den er opført i røde mursten med tagdækning af tegl.Grundplan er indrettet med gang med trappe til 1. sal, køkken, to værelser, badeværelse og lille vaskerum.1. sal er indrettet med stue, soveværelse samt to depotrum.Der er klinkegulve og beton- samt trælofter.Ejendommen opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Der er tilslutning til alment vandforsyningsanlæg og afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.Følgende hårde-/hvidevarer medfølger: Komfur, køleskab, opvaskemaskine og vaskemaskine.Bygning nr. 12 – carportDet bebyggede areal udgør 33 m². Carporten er opført i 2008. Carporten er opført i træ med tagdækning af metalplader.Bygning nr. 13 – ladeDet bebyggede areal udgør 1.880 m². Laden er opført i 2008.Laden er opført i betonelementer med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.Driftsbygningerne på begge ejendomme kan rumme plads til ca. 309 køer med 232 sengebåse til malkende køer og 36 senge til goldkøer. Herudover dybstrøelsesafsnit med plads til 35 køer, opdelt i aflastnings- og kælvningsområde. Herudover 6 kælvningsbokse.Malkecentral i tilknytning til sengebåsstalden i form af malkekarrusel med 26 pladser samt tilknyttet opsamlingsplads.Den nye kalvestald fra 2008 er åben og med plads til 40 kalve i enkeltbokse og 36 kalve i fællesbokse á 6 kalve.Herudover ny bygning fra 2008 indeholdende foderlade/maskinopbevaring samt ungdyrafsnit med 296 sengepladser til opdræt.Dertil kommer yderligere foderlade, halmopbevaring, lager/værksted, møddingsplads og kornsilo. Tillige med tre stk. gyllebeholdere på henholdsvis 1.905 m³, 4.247 m³ og 1.805 m³. Alle lovpligtigt kontrolleret i 2016. Se bilagte Beholderkontroller s. 46 - 67.Tanderup Digevej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)Består af matr. nr. 1 h og 43 a, Kirkeby by, Farup samt 1 e, 29 i, 31 c, 36 e og 31 b, Nr. Farup by, Farup.Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom uden beboelse og det samlede areal udgør 74,7036 ha, heraf vej 0 m².Kammerslusevej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)Består af matr. nr. 7 f Nr. Farup by, Farup.Ejendommens samlede areal udgør 5,7130 ha, heraf vej 960 m².Søvej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)Består af matr. nr. 45 Nr. Farup by, Farup.Ejendommens samlede areal udgør 1,8640 ha.Kanalhusvej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)Består af matr. nr. 114, Holmene, Ribe Jorder.Ejendommens samlede areal udgør 1,7940 ha, heraf vej 580 m².Søvej, 6760 Ribe (ubebygget landbrugsareal)Består af matr. nr. 36 d Nr. Farup by, Farup.Ejendommens samlede areal udgør 0,4780 ha, heraf vej 0 m².OlietankePå Farup Sønderby 9 er der 3 tanke til fyringsgasolie på henholdsvis 1.200 l, 1.500 l og 1.800 l fra henholdsvis 2011, 1975 og 2003. Tanken på 1.500 l fra 1975 er ikke i drift, den er tømt og afblændet. Herudover er der tank til autogasolie (dieselolie) på 2.500 l fra 2014. Tanken befinder sig fysisk på Farup Sønderby 11, men er registreret på Farup Sønderby 9. Tanken er udlånt af YX Danmark A/S og er således ikke omfattet af auktionen. På Farup Sønderby 11 er der en tank til fyringsgasolie på 1.800 l fabrikeret i 1997.BesætningBesætningen medfølger og udgøres pt. af 296 køer, 258 kvier og 10 tyrekalve af racerne Dansk Holstein og Rød Dansk mælkerace samt krydsninger. Se bilagt CHR Besætningsliste af 13.08.2018 s. 68.Årsydelsen er pr. ultimo juli 2018 9.890 kg EKM. Se nærmere i bilaget Opfølgning på mælkeproduktion pr. juli 2018 med mælkeproduktionsopgørelse, reproduktionsudskrifter og sygdomsopgørelser s. 80 – bilaget opdateres pr. auktionsdagen. Der leveres mælk til Arla Fooods. Afregning for mælk leveret efter tvangsauktionen tilfalder auktionskøber. KviehotelPå ejendommen Farup Sønderby 11 er der - sammen med ovenstående kvier - opstaldet kvier, som tilhører tredjemand og derfor ikke er omfattet af tvangsauktionen. Kvierne er opstaldet i henhold til en mundtlig aftale, således at der betales kr. 13,00 pr. opstaldet kvie pr. dag for pasning. Der afregnes månedsvist på baggrund af CHR Besætningsliste. Se bilagte Vilkår for mundtlig aftale om kviehotel s. 93.Pt. er der 52 kvier i pasning i henhold til aftalen. Se bilagte CHR Besætningsliste af 13.08.2018 s. 94. Auktionskøber indtræder i den mundtlige aftale. Ejendommene opråbes således med respekt af den utinglyste mundtlige aftale vedrørende opstaldning af kvier - kviehotel - med Kastanjegården ApS.BeholdningerBeholdninger af egen avl samt indkøbte beholdninger pr. auktionsdagen er omfattet af tvangsauktionen.Grovfoderbeholdningerne er pr. 08.08.2018 opgjort til ca.:415.106 FEN græsensilage317.253 FEN helsæd13.448 FEN Crimpet kernemajs46.301 FEN Crimpet hvede3.577 FEN hø42.882 FEN strukturwrap79.450 FEN ensilagewrap219.700 kg halmHertil kommer 3. slet græs og majs, som forsat står på rod, men forventes høstet inden tvangsauktionen, samt indkøbte beholdninger.Se nærmere i bilaget Beholdningsopgørelse pr. 08.08.2018 s. 96, hvor der ligeledes er lavet skøn over forventet udbytte ved 3. slet græs og majs – bilaget opdateres pr. auktionsdagen.MaskinerFølgende maskiner er omfattet af tvangsauktionen:Traktor med læsser, mrk. Claas Ares, årgang 2007Traktor, mrk. MC Cormick, model MTX 175, årgang 2003Minilæsser, mrk. Weidemann Fuldfodervogn/Mixervogn, mrk. Siloking 24 kbm Tipvogn - grøn Tipvogn - blå med boogie Halmvogn Kreaturvogn - grøn 4 furet vendeplov - rød Grøbelplov Stub harve - blå Såmaskine - 4 m rotersæt og frontpakker, mrk. Amazone Trailersprøjte, mrk. Amazone, model 3000, årgang ca. 2008Skrålægger Højtryksrensere Havetraktor På ejendommene forefindes 2 stk. vandingsmaskiner af mærket Fasterholt, model FM4900. Vandingsmaskinerne er ikke omfattet af tvangsauktionen og indgår således ikke i budsummen, men kan tilkøbes særskilt. Henvendelse rettes til kurator.Endvidere er der på ejendommene en traktor af mærket New Holland, model T7.230 EZ, årgang 2017. Traktoren er omfattet af en leasingaftale med SG Finans, hvorfor den ikke er omfattet af tvangsauktionen og indgår således heller ikke i budsummen. Tvangsauktionskøber kan eventuelt debitorskifte leasingaftalen efter nærmere aftale med SG Finans og kurator. Se nærmere i bilaget Leasingaftale s. 99.DriftsmidlerFølgende driftsmidler er omfattet af tvangsauktionen:Malkekarussel, 26 pladser Køletank, 12.000 lBuffertank, 3.500 lForsuringsanlægColoquick-anlæg2 stk. robotskrabereAlmindeligt staldinventarEjendommenes jordtilliggender og markplan209,6 ha af ejendommenes jordtilliggender drives landbrugsmæssigt sammen med 132,23 ha forpagtet jord og en ejendom tilhørende tredjemand på 6,05 ha, i alt 347,88 ha jf. henhold til bilagte Markplan og –kort s. 102 og 103 samt Markplan med specifikationer s. 133.Der tilkommer leje af 28,36 ha i henhold til lejeaftale. Dette areal indgår i udlejers markplan jf. bilagte Uddrag af udlejers markplan.Tilforpagtede og lejede arealerDe forpagtede, lejede og arealer tilhørende tredjemand er ikke omfattet af tvangsauktionen, men auktionskøber kan eventuelt overtage forpagtnings- og lejeaftalerne. Nærmere herom ved henvendelse til kurator.Mulighed for tilkøb af ejendom tilhørende tredjemandEjendommen tilhørende tredjemand matr. nr. 124 a, Nr. Farup, Farup beliggende Slagfennevej, 6760 Ribe på matrikulært 6,1755 ha, svarende til mark nr. 34-1 på 6,05 ha, samt tilhørende almindelige betalingsrettigheder med pålydende kr. 1.268,55 pr. ha kan tilkøbes udover budsummen. Nærmere herom ved henvendelse til kurator.Frøkontrakt med DSV FrøKonkursboet har i foråret 2018 udlagt mark nr. 8 på 5,51 ha med frøsorten timothe Lischka C1 som udlæg i vårbyggen samt indgået frøavlskontrakt med DSV Frø Danmark A/S omkring levering af frø i høstårene 2019, 2020 og 2021. Såfremt marken godkendes i oktober 2018 overtager auktionskøber frøavlskontrakten. Se nærmere i bilagene Frøavlskontrakt s. 138 og Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S s. 139. Gødningsregnskab og sprøjtejournalGødningsregnskab for gødningsåret 2016/2017 er retmæssigt indberettet og bilagt salgsopstillingen på s. 148.Konkursboet sørger for udarbejdelse af gødningsregnskab for gødningsåret 2017/2018, ligesom boet lavet opgørelse fra 01.08.2018 frem til auktionsdagen.Auktionskøber overtager status på gødningsopgørelsen pr. auktionsdagen samt den fysiske beholdning af gødning på ejendommene, ligesom auktionskøber forpligter sig til at underskrive B1 skema vedrørende overtagne mængder af gødning.Sprøjtejournal for høståret 2017 er retmæssigt indberettet og bilagt salgsopstillingen på s. 160.Konkursboet sørger for udarbejdelse af status på sprøjtejournal for høståret 2018 frem til auktionsdagen. Auktionskøber overtager status pr. auktionsdagen.Betalingsrettigheder Der er almindelige betalingsrettigheder til de ejede arealer i markplanen, 209,6 ha. Betalingsrettighederne er ikke omfattet af ejendommens pant jf. tinglysningslovens § 37 og § 38, hvorfor de allerede af den grund ikke er omfattet af auktionen. Betalingsrettighederne indgår således ikke i budsummen men kan eventuelt tilkøbes særskilt. Købesum for betalingsrettighederne udgør kr. 630.000,00. Det er nødvendigt, at auktionskøber allerede under auktionen tager stilling til, hvorvidt betalingsrettighederne ønskes tilkøbt, idet konkursboet ellers vil realisere betalingsrettighederne på anden vis. Det bemærkes, at betalingsrettighederne alene kan købes samlet. De 209,6 ha betalingsrettigheder fordeler sig som følger, angivet med antal, type, ha pr. rettighed, støtte/værdi pr. ha i kr. samt pålydende værdi i kr.: 134 Almindelige betalingsrettigheder 1 2.328,23 i alt 311.982,821 Almindelig betalingsrettighed 0,38 2.328,30 i alt 888,551 Almindelig betalingsrettighed 1 1.529,44 i alt 1.529,4474 Almindelige betalingsrettigheder 1 1.268,55 i alt 93.872,701 Almindelige betalingsrettigheder 0,22 1.268,55 i alt 279,08 samlet 408.552,59Rettighedsid'er mv. fremgår af bilagte Oversigt over betalingsrettigheder s. 178. Det bemærkes, at der er flere rettigheder på rettighedsoversigten, end der sælges, hvilket skyldes, at skyldner er registreret som ejer af rettigheder der retmæssigt ejes af bortforpagtere og tredjemand, der bortforpagter/udlåner jord, hvorfor disse rettigheder skal tilbageføres.EU-støtteKonkursboet har søgt støtte for 2018.Støtten er ikke omfattet af tvangsauktionen og tilfalder således konkursboet.Tvangsauktionskøber forpligter sig til at overholde reglerne om krydsoverensstemmelse, herunder at holde arealerne støtteberettiget resten af støtteåret. Tvangsauktionskøber er erstatningsansvarlig over for konkursboet, hvis konkursboets støtte for 2018 nedsættes grundet købers forhold.VandindvindingstilladelseDer er to borringer beliggende på henholdsvis Farup Sønderby 9 og Farup Sønderby 11, 6760 Ribe med samlet vandindvindingstilladelse til 48.800 m³ vand pr. år og maksimalt henholdsvis 35 m³ pr. time for maks. 27.000 m³ pr. år (til vanding af 33,1 ha afgrøder, 300 malkekøer og 300 stk. opdræt) og 40 m³ pr. time for maks. 21.800 pr. år (til vanding af 29 ha afgrøder). Tilladelserne er gældende henholdsvis indtil 10.06.2028 og 23.08.2026. Se bilagte Vandindvindingstilladelser s. 180 og 188.MiljøforholdBedriftens miljøgodkendelse er fra 2013 og giver tilladelse til udvidelse af dyreholdet til 523,4 DE samt etablering af 3.500 m³ gylletank. Gylletanken er ikke opført. Se bilagte Miljøgodkendelse s. 197.På baggrund af den ny husdyrregulering er udnyttelsesfristen i miljøgodkendelsen forlænget til 6 år, det vil sige, at godkendelsen skal være udnyttet og gennemført inden september 2019.Esbjerg Kommunen har endvidere frafaldet revurdering af miljøgodkendelsen i 2021. Se bilagte Frafald af krav om revurdering af miljøgodkendelse af 20. mart 2018 s. 267.Der har senest været miljøtilsyn på ejendommene den 17. oktober 2017. Se bilagte Breve af 10.11.2018 s. 269.Indskærpelserne fra miljøtilsynet angående opbevaring af diesel på fast og tæt bund, udarbejdelse og indsendelse af beredskabsplan samt overdækning af kompost i markstak er efterkommet og godkendt af kommunen. Se bilagte Opfølgning på miljøtilsyn af 10.04.2018 s. 278. Den 01.11.2017 førte kommunen tilsyn med grøften langs Kammerslusevej og konstaterede, at vand fra ensilagepladsen løb ud i grøften og der var således risiko for forurening, hvorfor der kom en indskærpelse fra kommunen herom. Se bilagte Brev af 03.11.2017 fra Esbjerg Kommune s. 280.Indskærpelsen er efterkommet og sagen lukket. Se bilagte Mail af 12.07.2018 fra Esbjerg Kommune s. 282. MedarbejdereKonkursboet har ansat fem fuldtidsansatte medarbejdere samt en vikar til pasning af bedriften.Nærmere oplysninger omkring medarbejderne og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til kurator. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på offentlige registre samt besigtigelse. Offentlige registre kan indeholde fejl, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for eventuelle fejl. Interesserede købere opfordres derfor til selv at besigtige ejendommen på den planlagte fremvisningsdato. Tvangsauktionen er ikke momspligtig, og da der bliver tale om en virksomhedsoverdragelse jf. momslovens § 8 tillægges rekvirentsalæret ej heller moms.
 • Auktionsdato
  27-09-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  660.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 27-09-2018
Tidspunkt 09:00
Auktionssted Fogedretten i Esbjerg
AS-nr AS 186/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende 08-09-2018
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal-
Samlet boligareal-
Grund-
Antal værelser-
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
Ingen registrerede salgspriser
siden d. 1. 1. 1992
 
Offentlig vurdering
Ingen offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Esbjerg
Dokken 1
6700 Esbjerg
Telefon99 68 88 00
Fax
Emailfoged.esb@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Telefon70 22 66 60
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje