• Auktionsdato
  18-12-2017 kl. 10:30
 • Offentlig vurdering
  710.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet88
  Vægtet88
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -
Beskrivelse
Tinglyst areal 216 m², heraf vej 0 m².Der er tale om en ejendom, der i henhold til BBR er opført i 1961 som et flerfamiliehus og anvendes i dag til udlejning med tre lejligheder og et erhvervslejemål. Det bemærkes i den forbindelse, at der jf. BBR alene fremgår at være 2 boliger. Ejendommen er opført i røde mursten monteret med termovinduer. Vinduerne til hovedgaden fremtræder som to forretnings-/udstillingsvinduer. Ejendommens samlede bebyggede areal udgør 152 m² med et samlet bygningsareal på 304 m². Det samlede boligareal udgør i henhold til BBR 240 m² samt erhvervsareal på 64 m². Taget er udført svagt hældende og formentlig med tagpap.Ejendommen er indrettet med et erhvervslejemål til gaden indrettet som solcenter med p.t. 3 anvendte solkabiner samt 3 værelser. Det lejede er monteret med parketgulv. I stuen forefindes der herudover med adgang fra selvstændig opgang et lejemål, der er udlejet. Lejemålet er indrettet med køkken og toilet med brus og karbad samt to værelser og stue monteret med parketgulv. Køkkenet er monteret med komfur, emhætte og køleskab. Lejeren oplyser, at emhætten ikke er tilkoblet. Det oplyses endvidere, at der er mangler ved det lejede, herunder fugt i væggene ved køkkenet mod soveværelset samt mod hovedgaden. Det er oplyst, at den i beboelseslejemålet værende fryser tilhører lejerne. Lejekontrakt vedlægges. Der er indbetalt depositum på kr. 14.900, og den månedlige leje udgør kr. 3.900. Lejligheden opvarmes med varmevekslere. Lejeren oplyser, at opvarmningen er utilstrækkelig.Lejligheden på 1. sal tv. er indrettet med køkken, bad med karbad. Herudover er der stue samt to værelser, alle monteret med trægulve, henholdsvis parket og pergogulve. Køkkenet er monteret med køleskab med frys samt komfur og emhætte. Lejligheden er udlejet med en måned husleje på kr. 3.200. Der er ikke i henhold til lejekontrakten indbetalt depositum, idet lejer selv har istandsat lejligheden. Lejekontrakten er vedlagt.Lejligheden på 1. sal th. er udlejet pr. 01.10.2016. Det er oplyst, at der ikke foreligger lejekontrakt vedrørende lejemålet, og at der er strid mellem lejer og udlejer vedrørende indbetalt depositum på kr. 7.500. Måned husleje udgør kr. 3.500. Lejligheden er indrettet med køkken og toilet med brusebad samt stue og soveværelse monteret med trægulve. Køkkenet er monteret med komfur og køleskab og emhætte, der efter lejeren oplysninger ikke er tilkoblet. De i lejemålet værende frysere er oplyst tilhørende lejer. Lejer oplyser endvidere, at der ikke er varme i lejligheden grundet manglende tilkobling af varmepumpe. Der er problemer med elektriciteten, ligesom det er oplyst, at der er fugt og skimmelsvamp i henholdsvis stue og badeværelse.Kælder er indrettet med vaskekælder med 2 vaskemaskiner tilhørende lejere samt fyrrum med ældre frakoblet oliefyr. Derudover findes 3 kælderrum tilknyttet lejemålene. I skur henstår olietank. Der er på ejendommen et lille affalds/cykelskur.Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse.Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen.Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.Udover budsummen overtager køber depositumskrav på minimum kr. 22.400. Der tages forbehold for eventuelt yderligere deposita og lejekrav.Det bemærkes, at køber indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til lejelovgivningen.
 • Auktionsdato
  18-12-2017 kl. 10:30
 • Offentlig vurdering
  710.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet88
  Vægtet88
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 18-12-2017
Tidspunkt 10:30
Auktionssted Fogedretten i Sønderborg
AS-nr AS 6-378/2017
Auktionsnr. Auktionen er en misligholdelsesauktion med særlige auktionsvilkår
Statstidende 28-11-2017
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal88 m²
Samlet boligareal88 m²
Grund-
Antal værelser-
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
Ingen registrerede salgspriser
siden d. 1. 1. 1992
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-01-1998
Ejendomsværdi 0 kr.
Grundværdi 0 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Telefon73 42 41 21
Fax
Emailfoged.son@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Advokat Erik Schøt-Bæk
Hansborggade 30
6100 Haderslev
Telefon74 53 52 51
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje