• Auktionsdato
  04-10-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  17.700.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  6
Beskrivelse
Tinglyst areal i alt 1.270.290 m², heraf vej 11.293 m². Bygningsnr. 1 ifølge BBR-meddelelse:Stuehus til landbrugsejendom i to plan opført i 1913 med om-/tilbygning i 1995. Bebygget areal på 114 m² samt udnyttet tagetage på 63 m² – samlet boligareal 177 m². Ejendommen er beliggende i landzone.Stuehuset er en murstensbygning med eternittag. Mod nord er bygningen pudset og malet, og mod syd fremstår huset med røde mursten. I stueplan indeholder huset entre/trappeopgang med linoleumsgulv, stor stue med trægulv, lille stue med trægulv, toilet/bad, køkken-alrum med klinkegulv og køkkenø med vask. Der medfølger kogeplade, ovn og køleskab. Der mangler lysning og gerigter ved vinduer og dør i køkken-alrum, ligesom der mangler tapet på den ene væg. Der hænger ledninger fra loft og væg, der skal fæstnes. På første sal er der repos/gang med gulvtæppe, toilet, 2 værelser med trægulv, 2 værelser med linoleumsgulv og 1 værelse med gulvtæppe.Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg.Opvarmningsmiddel: Flydende Brændsel.Der mangler oprydning i længen, der er i forbindelse med stuehuset.Bygningsnr. 2 ifølge BBR-meddelelse:Isoleret løsdriftsstald opført med ydervægge i mursten og med tagdækning af fibercement med et bebygget areal på 769 m². Opført i 1988 – oprindelig anvendt til kvæg – står nu tom og delvis tømt for inventar. Har alene funktion som lager/halmlager. Ingen varmeinstallation.Bygningsnr. 5 ifølge BBR-meddelelse:Foderlade opført i metalplader og med tagdækning af metalplader, og med et bebygget areal på 315 m². Opført i 1988. Ingen varmeinstallation.Bygningsnr. 6 ifølge BBR-meddelelse:Løsdriftsstald opført i betonelementer og med tagdækning af fibercement og et bebygget areal på 1.783 m². Opført i 2002. Oprettet med 4 rækker sengebåse, 3 rækker på den ene side af foderbordet og med spaltegulv og måtter i sengene samt 1 række sengebåse på den anden side af foderbordet med madrasser i sengene. Der er plads til ca. 270 stk. opdræt. Ingen varmeinstallation.Endvidere plansiloanlæg/køresiloer på 320 m³ fra 1998.Gylleanlæg bestående af gyllebeholder på 1.500 m³ – der er ifølge BBR-meddelelse byggesag. Kommunen har telefonisk oplyst, at der ikke er nogen byggesag. Møddingsplads på 152 m². Cementplads på 600 m³. De anførte årstal og arealer m.v. er ifølge BBR-meddelelse, hvorfor der ikke indestås for rigtigheden af disse. Der tages forbehold for evt. tredjemandsrettigheder samt hårde hvide varers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed. Bortforpagtning af jorden:Ejendommens jordtilligender er bortforpagtet til Bounum Maskinstation til og med udgangen af 2018.Leje af stuehus:Lejeren er fraflyttet. Det undersøges nærmere, om der er lejerestance, idet der er uenighed om tidspunktet for lejemålets fraflytning.Vedrørende depositum se salgsopstillingen. Lejekontrakten er vedlagt i salgsopstillingen.Tilladelse til dyrehold:Der er ingen dyr på ejendommen. Allan Mathiesen har ved et forberedende møde oplyst, at der I/S’ets ejertid blev meddelt afslag på dyrehold på ejendommen. Nærmere oplysning herom i salgsopstillingen, herunder miljøgodkendelse fra 10.01.2018.Der er i henhold til ovennævnte miljøgodkendelse på ny givet tilladelse til dyrehold på ejendommen. Miljøgodkendelsen/tilladelsen er påklaget af naboerne og for nuværende under klagebehandling - jf. den ved salgsopstillingen vedlagte mail af 21.08.2018 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.Utinglyst fiskeret:Allan Mathiesen har oplyst, at der i forbindelse med Sneum Å er en utinglyst fiskeret vedrørende strækningen fra Endrup By og syd på (nedstrøms). Efter det oplyste udlejes fiskeretten af Sneum Lodsejerforening, Størsbølvej 8, 6740 Bramming. Der henvises til salgsopstillingen. Lejer af fiskeretten/rettighedshaver er Sydvestjysk Sportsfiskerforening. Der betales et mindre beløb for fiskeretten hvert 3. år. Der er sidst betalt for ca. 2 år siden. Ejendommen opråbes med respekt af den utinglyste fiskeret.Servitut angående Grimstrup Krat, tinglyst 12.03.1906.Ifølge Allan Mathiesen er han af den opfattelse, at servitutten ikke længere vedrører Præstebrovej 40, Årre. Der er tale om en servitut om fredskov, som vedrører flere ejendomme i området. Den fredskov, som lå på Præstebrovej 40, Årre, er udstykket til en anden ejendom.Ejendommen opråbes med respekt af samtlige tinglyste servitutter.Affaldsdepot:Allan Mathiesen har oplyst, at der bag ved ejendommen Præstebrovej 35, Årre, på marken tilhørende Præstebrovej 40, 6818 Årre, er et affaldsdepot, som det konkursramte interessentskab overtog efter den tidligere ejer. Der er tale om betonklodser samt plastik. Konkursboet har efter påbud fra Varde Kommune sørget for oprydning af et affaldsdepot på Præstebrovej 40, men er ikke bekendt med det af Allan Mathiesen nævnte affaldsdepot. Der foreligger ikke aktuelt yderligere påbud/indskærpelser fra kommunen vedrørende eventuelle affaldsdepoter på ejendommen. Liebhavere opfordres således til selv at foretage besigtigelse af det oven nævnte område, hvor der angiveligt skulle befinde sig et affaldsdepot.Vandboring;Ifølge de offentlige registreringer fremgår det, at der er en vandboring på ejendommen, men dette er ikke tilfældet ifølge Allan Mathiesen.Vandingstilladelse (kommunen har telefonisk bekræftet nedenstående 20.8.2018:Tilladelse id 131020 løbende til 12.08.2031 med tilladelse til indvinding af 47.250 m³/år.Tilladelse id 131021 løbende til 12.08.2031 med tilladelse til indvinding af 52.500 m³/år.Betalingsrettigheder og EU-hektarstøtte:Betalingsrettigheder medfølger ikke, men kan formentlig erhverves efterfølgende.EU-hektarstøtte 2018 medfølger ikke.Maskiner mm.:Der medfølger hverken maskiner, besætning eller beholdninger.Husdyrgødning:Køber er forpligtet af overtage den fysiske beholdning af husdyrgødning på ejendommen og medtage beholdningen i sit gødningsregnskab. Mængden er forsigtigt vurderet til ca. 400 m³ gylle. Momsreguleringsforpligtelse:Køber er forpligtet til at lade sig momsregistrere og overtage evt. momsreguleringsforpligtigelse.
 • Auktionsdato
  04-10-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  17.700.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  6

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 04-10-2018
Tidspunkt 09:00
Auktionssted Fogedretten i Esbjerg
AS-nr AS 170/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende 11-09-2018
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal-
Samlet boligareal-
Grund-
Antal værelser6
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
06-12-2007 25.200.000 kr.
10-07-2007 376.000 kr.
19-07-2006 50.000 kr.
Se tidslinje
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 17.700.000 kr.
Grundværdi 5.153.400 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Esbjerg
Dokken 1
6700 Esbjerg
Telefon99 68 88 00
Fax
Emailfoged.esb@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Advokat Martin Baymler Thomsen
Dalgasgade 29A
7400 Herning
Telefon87 61 21 34
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje