• Auktionsdato
  07-08-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  1.250.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet54
  Vægtet54
  Grund1.234
 • Grund
  1.234
 • Vær.
  3
Beskrivelse
Tilmelding til fremvisning skal ske til sekretær Heidi Højbjerg på mail: hho@njordlaw.com Tinglyst areal 1234 m², heraf vej 0 m². Parcelhus, beliggende i udbygget parcelhusområde i Jyllinge, tæt på Værebro Ås udløb i Roskilde Fjord. Ejendommen er beliggende som 4. hus i den ”nederste ende” af Lærkevej i et område, hvor der flere gange indenfor de senere år har været oversvømmelse i forbindelse med stormflod/ekstremt højvande i Roskilde Fjord. Ejendommen fik (vand)skader under stormen Bodil i 2013 og ejer har modtaget erstatning fra stormflodsmidlerne via Stormrådet. Der pågår opførelse af et nyt hus hhv. af en væsentlig udvidelse af det eksisterende. Huset fremstår p.t. med facader uden beklædning, med delvist udskiftet men uafsluttet tagarbejde, der er ca. 80 % udført, mens resten er afdækket med presenning. Der er monteret byggepladsdør med hængelås. Ejendommen er delvist beklædt med sort træ og tilsyneladende med udnyttet tagetage. Bygningsarealet af den nuværende bygning skønnes efter en udvendig besigtigelse af være væsentligt større end iflg. BBR, hvor der alene er registreret 54 kvm. + en tilbygning (bygning 4) som ikke er færdigopført. Huset indeholder så vidt ses nyere køkken i åben forbindelse med stuen, nyere brusebadeværelse, soveværelse og to værelser. Indvendig besigtigelse har ikke kunnet gennemføres uden fogedrettens medvirken, beskrivelsen vil blive suppleret senest ved auktionen, og der må tages forbehold for resultatet af besigtigelsen. Haven fremstår ret tilgroet hhv. som oplæg for byggematerialer. Kommunen oplyser, at der er en verserende byggesag, da igangværende byggearbejder angiveligt ikke er ansøgt i kommunen, hverken som nedrivning af eksisterende bebyggelse eller som nyopførelse. Endvidere udhus på 18 kvm fra 1990. Den oprindelige carport anvendes også som udhus. Det kan ikke ved salgsopstillingens udarbejdelse afgøres, om auktionssalget kan være momspligtigt som omfattende en i hovedsagen nybygget ejendom hhv. en ejendom under opførelse. Momsspørgsmålet søges afklaret inden auktionen. Det fremgår af grundejerforeningen Enggårdens referater (bilag), at der i den kommende vinter anlægges et ”Østdige”, som delvist skal betales af de berørte grundejere. Diget og en tilhørende terrænregulering anlægges på grundejerforeningens fællesarealer. Kommunen oplyser på forespørgsel, at ejendommen også er omfattet af planlagt kystbeskyttelse i form af et dige mod Roskilde Fjord. Den endelige udgift til diget/kystbeskyttelsen kan ikke oplyses p.t., men kommunen forventer at denne ejendoms andel vil udgør ca. kr. 60.000,-, som kan afdrages over 25 år, se kommunens mail af 5. juli, der er bilag. Betalingen påhviler ejer/køber og er ikke medtaget i størstebeløbet. Mulig yderligere udgift for køber for supplerende terrænregulering, der foregår som privat projekt i grundejerforeningernes regi, kan ikke p.t. oplyses. Køber bør være opmærksom på, at som følge af lav beliggenhed næppe kan opnå fuld forsikringsdækning for ejendommen hhv. vil være høj selvrisiko. Bemærk, at ejendommen og området efter delvis aflysning af servitutterne fra 1961-63 ifgl. lokalplanen har helårsstatus. Der er pligtigt medlemskab af G/F Enggården. Kontingentet udgør kr. 2.500,- pr. år. Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 09.08.2010. Henset til tilstandsrapportens alder og de efterfølgende arbejder på ejendommen med væsentlig udvidelse af bygningsarealet, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBR Oplysninger om Bygninger (svarer ikke til aktuelle forhold) Bygning nr. 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1981. Til-/ombygningsår: 1995. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 54 m2. Overdækning (ikke del af bebygget areal) 15 m2. Samlet bygningsareal 54 m2. Samlet boligareal 54 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.). Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Forsikring: Selvrisiko v. oversvømmelse jf. Stormrådet: Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet. Dato for skade: 30-06-2015. Stormrådets hjemmeside: www.stormraadet.dk Bygning nr. 2 Bygningens anvendelse: Udhus. Opførelsesår: 1981. Materialer: Ydervæggens materiale: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Tagdækningsmateriale: Tagpap (med taghældning). Bebygget areal: 11 m2. Forsikring: Selvrisiko v. oversvømmelse jf. Stormrådet: Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet. Dato for skade: 30-06-2015. Stormrådets hjemmeside: www.stormraadet.dk Bygning nr. 3 Bygningens anvendelse: Carport. Opførelsesår: 1990. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Andet materiale. Bebygget areal: 18 m2. Heraf indbygget udhus: 8 m2. Forsikring: Selvrisiko v. oversvømmelse jf. Stormrådet: Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet. Dato for skade: 30-06-2015. Stormrådets hjemmeside: www.stormraadet.dk Oplysninger om byggesager Byggesagsnr.: 302963-2018. Byggesagen berører: - bygning nr. 4. Byggesagstype : Nybyggeri. Oplysninger om grunde Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
 • Auktionsdato
  07-08-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  1.250.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet54
  Vægtet54
  Grund1.234
 • Grund
  1.234
 • Vær.
  3

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 07-08-2018
Tidspunkt 09:00
Auktionssted Retten i Roskilde
AS-nr AS 14-164/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal54 m²
Samlet boligareal54 m²
Grund1.234 m²
Antal værelser3
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
10-08-2010 1.050.000 kr.
Se tidslinje
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 1.250.000 kr.
Grundværdi 832.900 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde
Telefon99 68 76 00
Fax
Emailauktion.ros@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

NJORD Law Firm, Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon33 12 45 22
Fax
Emailkgh@njordlaw.com
J. nr.510742-22604/HHO

Tidslinje