• Auktionsdato
  17-10-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  -
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund29.483
 • Grund
  29.483
 • Vær.
  -
Ejendom tidligere husende Falster Efterskole
Tinglyst areal 29.483 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er en institutionsejendom (kostskole) med blandet bolig og erhverv. Ejendommens grundareal andrager 29.483 m³. Det samlede boligareal/erhvervsareal udgør 3.221 m³. Skolens arealer (Nykøbingvej 264 og 266) består dels af matr. 16d Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev på 18.056 m² på nordsiden af landevejen med skolens bygninger – og dels af matr. 37a Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev på 11.427 m² på sydsiden af landevejen. Et areal der fortrinsvis er udlagt til boldbaner og areal for friluftsliv. Bygningerne indeholder relevante lokaler for en fuld funktionsdygtig efterskole til ca. 62 elever med tilhørende undervisningslokaler, værksteder, kostskolelokaler, storkøkken, fællesopholdsrum, kontorer, lærerværelse, garager og 31 elevværelser (dobbelt) med opholdsrum/gangkøkkener og toilet og baderum.  Endvidere indeholder hovedbygningen en forstanderbolig på 215 m² (Nykøbingvej 266, st., matr.nr. 16d, bygning 1). På hovedejendommens matrikel er tillige placeret et fritliggende dobbelthus (Nykøbingvej 264, bygning 5), som har været brugt til 2 tjenesteboliger for lærere. Disse boliger er ifølge BBR på henholdsvis 133 m² (stueetagen) og 89 m² (1. sal), hvortil kommer et udhus/en garage (bygning 6) og carport (bygning 7) på i alt 83 m². Ejendommen kan uden istandsættelse eller ibrugtagningsudgifter anvendes til efterskole eller som opholdssted for elever i den skolepligtige alder. I ejendommens bygningsoversigt er registreret følgende: 2007:Nyt tag af ståltegl på hovedbygningen 2008:Ombygning og totalrenovering af træ/metalværksted, herunder nyt inventar/udsugningsanlæg. 2008: Ny belægning på tag mellem gymnastiksal og hovedbygning 2010 - 2017: Nye vinduer i en del af hovedbygningen, nyt værelsesinventar Skolen og lærerboligerne er omfattet af en leveringsaftale med fjernvarme fra en lokal halmvarmeleverandør. Med skolens kapacitet begrænset udnyttet var det samlede forbrug i perioden 1. januar til 24. november 2017 for skolens bygninger inkl. forstanderlejligheden på i alt 229 mWh. Nuværende pris pr. mWh andrager kr. 700,00 med tillæg af moms.  Vandforsyningen sker fra SystofteNørre Ørslev Vandværk. I kalenderåret 2017 var det samlede forbrug for skolen inkl. forstanderlejligheden på 482 m³. Elforsyningen hører under SEASNVE’s forsyningsområde,og for skolens bygninger og Forstanderlejligheden har der i kalenderåret 2017 været et forbrug på ca. 41.733 kWh. Auktionskøber bør være opmærksom på, at der på ejendommen er tinglyst en servitut, hvorefter den nye ejer ikke helt eller delvist må lade stedbetegnelsen ”Nørre Ørslev” indgå i fremtidige navne eller evt. binavne. Der medfølger det inventar og de hårde hvidevarer, der befinder sig i ejendommen på besigtigelsestidspunktet, uden dette er nærmere registreret. --   Der vedhæftes kopi af servitutter tinglyst på ejendommen, idet bemærkes, at 2 servitutter, lyst hhv. 1899 og 1904, ikke findes i akten. -- Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.  
 • Auktionsdato
  17-10-2018 kl. 09:00
 • Offentlig vurdering
  -
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund29.483
 • Grund
  29.483
 • Vær.
  -

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 17-10-2018
Tidspunkt 09:00
Auktionssted Fogedretten i Nykøbing Falster
AS-nr AS 4-747/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal-
Samlet boligareal-
Grund29.483 m²
Antal værelser-
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
Ingen registrerede salgspriser
siden d. 1. 1. 1992
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 8.150.000 kr.
Grundværdi 504.900 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F
Telefon99 68 44 00
Fax99 68 44 01
Emailfoged.nyk@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Trolle Advokatpartnerselskab, Jens Brusgaard
Vesterballevej 25
7000 Fredericia
Telefon70 15 15 32
Fax
Emailjbr@trolle-law.dk
J. nr.152419

Tidslinje