• Auktionsdato
  02-09-2019 kl. 13:00
 • Offentlig vurdering
  9.600.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -
Beskrivelse
Ejendommen – 10 ejerlejligheder. Ejendommen består af en række forskellige selvstændigt opdelte ejerlejligheder, der sælges på tvangsauktion ved samlet opråb. Ejendommen er i den praktiske håndtering administreret uden en aktiv ejerforening. Ejendommen er centralt beliggende i Haderslev med stor synlighed med facade mod henholdsvis gågaden i Haderslev samt Borgervænget/Dampassagen. Ejendommen har et samlet tinglyst grundareal på 891 m², heraf vej 0 m², jf. nedenstående. Ejendommen er ifølge BBR-registret opført i 1890 og ombygget i 1989. Ejendommen består af en blandet erhvervs- og beboelsesbygning, som ifølge BBR-registret har et samlet bygningsareal på 1.069 m², hvoraf 852 m² anvendes til erhverv, og 189 m² i henhold til registreringen anvendes til bolig. Derudover ses 28 m² i henhold til registreringen at vedrøre en port, som hverken anvendes til erhverv eller bolig. Ejendommen er ifølge BBR-registret opført i mursten, hvor forhuset mod gågaden har tegltag, mens taget på den resterende del af ejendommen er beklædt med tagpap. Ifølge BBR-registret er ejendommen opdelt i 11 erhvervs- og boligenheder, hvoraf 8 enheder er registreret som erhvervsenheder, mens 3 enheder er registreret som boligenheder. Der er ifølge BBR-registreret derudover opført et udhus på 4 m² med træbeklædning og tagpap på ejendommen, som anvendes til affaldsskur. Stamoplysninger: Matr. nr. 84, Haderslev, hovedejendom og ejerlejlighed nr. 1, 6, 8, 2, 7, 10, 9, 5, 3 og 4. Adresser: Storegade 11A-H, 6100 Haderslev. Den offentlige ejendomsværdi er pr. 01.10.2018: Hovedejendom, Storegade 11A, 6100 Haderslev, Ejerlejl. 1 - Storegade 11A, 6100 Haderslev, kr. 1.950.000, Ejerlejl. 6 - Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev, kr. 930.000, Ejerlejl. 8* - Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev, kr. 670.000, Ejerlejl. 2 - Storegade 11C, 6100 Haderslev, kr. 700.000, Ejerlejl. 7 - Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev, kr. 740.000, Ejerlejl. 10* - Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev, kr. 480.000, Ejerlejl. 9* - Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev, kr. 420.000, Ejerlejl. 5 - Storegade 11E, 6100 Haderslev, kr. 2.500.000, Ejerlejl. 3 - Storegade 11F, 6100 Haderslev, kr. 820.000, Ejerlejl. 4 - Storegade 11G, 6100 Haderslev, kr. 390.000. Tinglyst areal: Hovedejendom - Storegade 11A, 6100 Haderslev, Ejerlejl. 1 - Storegade 11A, 6100 Haderslev , 154 m², Ejerlejl. 6 - Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev, 114 m², Ejerlejl. 8* - Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev, 69 m², Ejerlejl. 2 - Storegade 11C, 6100 Haderslev, 96 m², Ejerlejl. 7 - Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev, 81 m², Ejerlejl. 10* - Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev, 51 m², Ejerlejl. 9* - Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev, 44 m², Ejerlejl. 5 - Storegade 11E, 6100 Haderslev, 304 m², Ejerlejl. 3 - Storegade 11F, 6100 Haderslev, 45 m², Ejerlejl. 4 - Storegade 11G, 6100 Haderslev, 32 m². Areal ifølge BBR: Hovedejendom - Storegade 11A, 6100 Haderslev, Ejerlejl. 1 - Storegade 11A, 6100 Haderslev , 154 m², Ejerlejl. 6 - Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev, 128 m², Ejerlejl. 8* - Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev, 82 m², Ejerlejl. 2 - Storegade 11C, 6100 Haderslev, 96 m², Ejerlejl. 7 - Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev, 87 m², Ejerlejl. 10* - Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev, 57 m², Ejerlejl. 9* - Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev, 50 m², Ejerlejl. 5 - Storegade 11E, 6100 Haderslev, 310 m², Ejerlejl. 3 - Storegade 11F, 6100 Haderslev, 45 m², Ejerlejl. 4 - Storegade 11G, 6100 Haderslev, 32 m². Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejerlejlighed nr. 5 i henhold til BBR-registret omfatter adresserne Storegade 11E, 6100 Haderslev, og Storegade 11H, 6100 Haderslev. Forsyning: Ifølge BBR-registret er bygning 1 – bygning til detailhandel – opvarmet med fjernvarme, hvor den konkrete forsyningsleverandør er Haderslev Fjernvarme. Ifølge BBR-registret er bygning 2 – udhus – ikke opvarmet. Beskrivelse, udlejning m.v.: Der er i ejendommen 11 blandede erhvervs- og boliglejemål, hvor 8 lejemål er registreret til erhverv, mens 3 lejemål er registreret til bolig. Boligenhederne er markeret (*) ovenfor. 1) Storegade 11A, 6100 Haderslev Lejemålet på 154 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel. Lejemålet er ikke udlejet. Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere. 2) Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev Lejemålet på 128 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til kontor. Lejemålet er udlejet til Massage i Haderslev, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.2. Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 7.4. 3) Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev Lejemålet på 82 m² er ifølge BBR registreret til bolig. Lejemålet er udlejet til Anders Hingkjær Kusk, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.3. 4) Storegade 11C, 6100 Haderslev Lejemålet på 96 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel. Lejemålet er ikke udlejet. Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere. 5) Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev Lejemålet på 87 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel. Lejemålet er udlejet til Psykologerne Burich og Sonasson, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.4. Huslejen tillægges ikke moms, jf. lejekontraktens pkt. 17. 6) Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev Lejemålet på 57 m² er ifølge BBR registreret til bolig. Lejemålet er udlejet til Michael Jacobsen, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.5. 7) Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev Lejemålet på 50 m² er ifølge BBR registreret til bolig. Lejemålet er udlejet til Kasper Moestrup Danekilde. Rekvirenten er ikke i besiddelse af lejekontrakten for lejemålet. 8) Storegade 11E, 6100 Haderslev (omfatter adresserne Storegade 11E og 11H) Ejerlejligheden er ifølge BBR på i alt 310 m², som er opdelt i følgende lejemål/adresser: • Storegade 11E med 191 m². • Storegade 11H med 119 m². Lejemålet på 191 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til kontor. Lejemålet er ikke udlejet. Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere. Lejemålet på 119 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel. Lejemålet er ikke udlejet. Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere. 1) Storegade 11F, 6100 Haderslev Lejemålet på 45 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel. Lejemålet er udlejet til Begravelse Danmark A/S, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.7. Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 7.5. Lejemålet er opsagt til fraflytning 31.12.2019. 2) Storegade 11G, 6100 Haderslev Lejemålet på 32 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel. Lejemålet er udlejet til Rikke Engel, som driver smykkeforretning/-værksted. Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 16. Udstillingsvindue: Der er opsat udstillingsvinduer i Dampassagen, som er udlejet til Mikkelsens Ejendomskontor I/S, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.9. Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 5. Der henvises til oversigten over lejemålene i salgsopstillingens bilag 12.1. Indretning: Der er i salgsopstillingen vedlagt de fra Haderslev Kommune indhentede plantegninger af ejendommens udlejningsenheder, jf. salgsopstillingens bilag 11. Auktionskøber gøres opmærksom på, at plantegningerne kun er vejledende, idet der kan være afvigelser mellem plantegningerne og lejemålenes faktiske indretning. Ejendomsskat: Ejendomsskat, 2. rate 2019, forfalder til betaling 20.08.2019, idet der henvises til salgsopstillingens bilag 17. Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejendomsskat, 2. rate 2019, ikke er betalt på tidspunktet for 2. auktionen 02.09.2019, men er anført som en restance og medtaget i salgsopstillingen som en del af størstebeløbet. Parkeringspladser: Der er på ejendommen 3 parkeringspladser, hvoraf én parkeringsplads ses udlejet til Begravelse Danmark A/S (ejerlejlighed nr. 3), jf. oversigten over lejemålene i salgsopstillingens bilag 12.1. Parkeringspladserne på ejendommen administreres af ParkZone A/S, og aftalegrundlaget med Park Zone A/S er vedlagt som salgsopstillingens bilag 18.1. Foruden Begravelse Danmark A/S ses lejerne Massage i Haderslev (Storegade 11B, 1.) og Michael Jacobsen (Storegade 11D, 2. th.) også registreret som brugere af parkeringspladsen ved ParkZone A/S, således deres registrerede køretøjer kan parkeres på parkeringspladsen uden kontrolafgift. Køberopfordring: Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen med sagkyndig bistand med henblik på at afdække og vurdere ejendommens eventuelle fejl og mangler samt vedligeholdelsesstanden i øvrigt. Det bemærkes, at beskrivelsen af ejendommen er baseret på en ikke-sagkyndig besigtigelse samt på diverse offentlige registre, herunder tingbogsattest, BBR-meddelelse og ejendomsdatarapporter, som kan indeholde fejl. Ejendommens arealangivelser er derudover baseret på de af konkursboet indhentede oplysninger, der ligeledes kan indeholde fejl. Der tages derfor forbehold for samtlige oplysninger.
 • Auktionsdato
  02-09-2019 kl. 13:00
 • Offentlig vurdering
  9.600.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet-
  Vægtet-
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 02-09-2019
Tidspunkt 13:00
Auktionssted Fogedretten i Sønderborg
AS-nr AS 6-202/2019, AS 6-203/2019 m.fl.
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende 10-08-2019
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal-
Samlet boligareal-
Grund-
Antal værelser-
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
Ingen registrerede salgspriser
siden d. 1. 1. 1992
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2018
Ejendomsværdi 1.950.000 kr.
Grundværdi 146.100 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Telefon73 42 41 21
Fax
Emailfoged.son@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Morten Rasmussen
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
Telefon39 45 28 00
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje