Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Industrivej 9 4230 Skælskør

Industrivej 9, 4230 Skælskør

Erhverv/andet

Auktionsdato
07-06-2017 09:30

Beskrivelse

Erhvervsejendom på Industrivej i Skælskør.Ved udenretlig, ikke sagkyndig besigtigelse registreres erhvervsbygning med pudsede ydervægge og eternittag el. lign.Indrettet med indgang til salgslokale, bagbutik, kontor, mellemgang med gasfyr og varmtvandsbeholder, toilet, lagerrum, arkivrum og stort åbent salg- eller udstillingslokale.Større parkeringsareal foran bygningen og fritliggende cykelskur el. lign.Ifølge BBR bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration opført i 1971 i letbeton med tagdækning i fibercement, herunder asbest. Samlet erhvervsareal 724 m².Centralvarme fra eget anlæg med et-kammer fyr til naturgas.Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.Omfattet af lokalplaner og kommuneplaner.Beliggende i varmeforsyningsområde med individuel naturgasforsyning og forbud mod el-varme.Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg og omfattet af spildevandsplan med separatkloakering.Beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.Areal iflg. tingbogen 2.376 m², heraf vej 0.
Erhvervsejendom på Industrivej i Skælskør.Ved udenretlig, ikke sagkyndig besigtigelse registreres erhvervsbygning med pudsede ydervægge og eternittag el. lign.Indrettet med indgang til salgslokale, bagbutik, kontor, mellemgang med gasfyr og varmtvandsbeholder, toilet, lagerrum, arkivrum og stort åbent salg- eller udstillingslokale.Større parkeringsareal foran bygningen og fritliggende cykelskur el. lign.Ifølge BBR bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration opført i 1971 i letbeton med tagdækning i fibercement, herunder asbest. Samlet erhvervsareal 724 m².Centralvarme fra eget anlæg med et-kammer fyr til naturgas.Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.Omfattet af lokalplaner og kommuneplaner.Beliggende i varmeforsyningsområde med individuel naturgasforsyning og forbud mod el-varme.Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg og omfattet af spildevandsplan med separatkloakering.Beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.Areal iflg. tingbogen 2.376 m², heraf vej 0.
44 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
570.000
Bolig
-
Grund
-
Værelser
-
Byggeår
-
Offentlig vurdering
1.150.000

Auktionsoplysninger

Dato
07-06-2017
Tidspunkt
09:30
Auktionssted
Fogedretten i Næstved
AS-nr
AS 3-7/2017
Auktionsnr.
2. auktion
Statstidende
06-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
570.000

BBR information

Vægtet areal
-
Bygningsareal
724 m²
Samlet boligareal
-
Bebygget areal
724 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
1979
Ydervægsmateriale
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Naturgas

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Telefon
99 68 53 72
Fax
99 68 52 01
Email
foged.nae@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokat Jens Otto Johansen
Ndr. Ringgade 70
4200 Slagelse
Telefon
57 86 46 00
Fax
Email
J. nr.