Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Hulgårdsvej 72, 1. 2400 København NV

Hulgårdsvej 72, 1., 2400 København NV

Ejerlejlighed

Auktionsdato
15-06-2017 09:30

Beskrivelse

Tinglyst areal 427 m², fordelingstal 45/100.Der er tale om en villalejlighed beliggende på 1. salen i et fritstående hus som ideel anpart nr. 1 (A). Stuelejligheden udgør anpart nr. 2 (B). Der er på ejendommen lyst en deklaration om sameje med allonger. Deklarationen med allonger er vedlagt salgsopstillingen. Det fremgår blandt andet, at ejerforholdet for ejendommen er fordelt med 45% til anpart nr. 1 og 55% til anpart nr. 2.Ejer af anpart 2, Tina Nyman Rasmussen har oplyst, at fordelingstallet er ændret til 57,5% for anpart 1 og 42,5% for anpart 2. Hun har tillige fremsendt yderligere en allonge underskrevet (alene) af hende den 30.11.2006, hvoraf blandt andet fremgår, at fordelingstallet ændres til 60% for anpart 1 og 40% for anpart 2. Ingen af disse ændringer ses ikke tinglyst.Det fremgår blandt andet af allonge til samejekontrakt af den 05.08.2007, at alene anpart 2 har brugsretten til haven. Det fremgår endvidere af samejekontrakten punkt 6, at der er en forkøbsret for hver anpart til den anden anpart i tilfælde af salg. Ejer af anpart 2 har oplyst, at hun ikke ønsker at udnytte forkøbsretten. Af samejeoverenskomstens pkt. 3 fremgår der begrænsninger i retten til at udleje.Ejendommen som lejligheden er en del af, fremstår med vægge i røde teglsten med lidt bindingsværk. Taget er belagt med røde teglsten, der må forventes at skulle udskiftes inden for en kortere periode. Herudover fremstår ejendommen i almindelig god vedligeholdelsesstand udvendigt og mindre god indvendigt.Der er fælles opgang med underboen med indvendig trappe op til lejligheden. Der er indgang til meget lille repos med adgang til gæstetoilet/vaskerum. Fra reposen er der to trin op til fordelingsgang med videre adgang til spisekøkken med hvide elementer og træbordplade, 2 stuer med udgang fra den ene til stor ældre altan oven på underboens karnap, stort hvidt flisebad (antageligt fra omkring år 2000) med bruseniche i glasbyggesten og stort hjørnekar. Endelig er der 2 regulære værelser og et lille pulterrum/skab. Fra fordelingsgangen er der indvendig trappe til ”2. salen”, der er oplyst til 86 m², som ikke er lovliggjort. Etagen indeholder 2 rum i stue/værelse-standard, men der er skrå vægge helt fra gulvet. Arealet er tilsyneladende ikke indeholdt i boligarealet i BBR.Der er sprossede termovinduer fra 2005 i almindelig god stand og ældre Veluxvinduer i mindre god stand. Der er oprindelige bræddegulve i almindelig god stand på 1. salen, mens 2. salen har nyere bræddegulve. Lofterne er pudsede/malede gipslofter. Ejendommen er opvarmet med fjernvarme.Der var i lejligheden på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Baumatic keramisk kogeplade, Eico stålemhætte, Ikea stålovn, Bosch integreret opvaskemaskine, Whirlpool køleskab og fryser med stålfront, Sharp vaskemaskine og Bosch tørretumbler.Til hovedejendommen hører en garage og et lille skur, der imidlertid begge dele alene er med brugsret til ejeren af den anden lejlighed. Skuret fremgår ikke af BBR.Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner og lokalplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til Københavns Kommune. Ejendommen ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Ejendommen er beliggende i et område, der er klassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Der er forbud mod opvarmning ved el og forblivelsespligt for så vidt angår fjernvarme.Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato den 20.07.2016, elinstallationsrapport med udløbsdato den 15.01.2017 og energimærke, der er gyldigt til den 16.07.2020. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.Ifølge BBR:Oplysninger om bygninger:Bygningsnr.: 1Etagebolig bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne). Opførelsesår: 1925. Antal boliger med køkken: 2. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Tegl. Bebygget areal 150 m². Samlet bygningsareal 150 m². Kælder 124 m². Tagetage 141 m², heraf udnyttet 141 m². Samlet boligareal 291 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne) Etage: 1: Areal bolig 141 m². Værelser bolig 4. WC/Bad: 1/1. Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)Bygningsnr.: 2Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 1000. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Tegl. Bebygget areal: 15 m².Oplysninger om grunde:Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Tinglyst areal 427 m², fordelingstal 45/100.Der er tale om en villalejlighed beliggende på 1. salen i et fritstående hus som ideel anpart nr. 1 (A). Stuelejligheden udgør anpart nr. 2 (B). Der er på ejendommen lyst en deklaration om sameje med allonger. Deklarationen med allonger er vedlagt salgsopstillingen. Det fremgår blandt andet, at ejerforholdet for ejendommen er fordelt med 45% til anpart nr. 1 og 55% til anpart nr. 2.Ejer af anpart 2, Tina Nyman Rasmussen har oplyst, at fordelingstallet er ændret til 57,5% for anpart 1 og 42,5% for anpart 2. Hun har tillige fremsendt yderligere en allonge underskrevet (alene) af hende den 30.11.2006, hvoraf blandt andet fremgår, at fordelingstallet ændres til 60% for anpart 1 og 40% for anpart 2. Ingen af disse ændringer ses ikke tinglyst.Det fremgår blandt andet af allonge til samejekontrakt af den 05.08.2007, at alene anpart 2 har brugsretten til haven. Det fremgår endvidere af samejekontrakten punkt 6, at der er en forkøbsret for hver anpart til den anden anpart i tilfælde af salg. Ejer af anpart 2 har oplyst, at hun ikke ønsker at udnytte forkøbsretten. Af samejeoverenskomstens pkt. 3 fremgår der begrænsninger i retten til at udleje.Ejendommen som lejligheden er en del af, fremstår med vægge i røde teglsten med lidt bindingsværk. Taget er belagt med røde teglsten, der må forventes at skulle udskiftes inden for en kortere periode. Herudover fremstår ejendommen i almindelig god vedligeholdelsesstand udvendigt og mindre god indvendigt.Der er fælles opgang med underboen med indvendig trappe op til lejligheden. Der er indgang til meget lille repos med adgang til gæstetoilet/vaskerum. Fra reposen er der to trin op til fordelingsgang med videre adgang til spisekøkken med hvide elementer og træbordplade, 2 stuer med udgang fra den ene til stor ældre altan oven på underboens karnap, stort hvidt flisebad (antageligt fra omkring år 2000) med bruseniche i glasbyggesten og stort hjørnekar. Endelig er der 2 regulære værelser og et lille pulterrum/skab. Fra fordelingsgangen er der indvendig trappe til ”2. salen”, der er oplyst til 86 m², som ikke er lovliggjort. Etagen indeholder 2 rum i stue/værelse-standard, men der er skrå vægge helt fra gulvet. Arealet er tilsyneladende ikke indeholdt i boligarealet i BBR.Der er sprossede termovinduer fra 2005 i almindelig god stand og ældre Veluxvinduer i mindre god stand. Der er oprindelige bræddegulve i almindelig god stand på 1. salen, mens 2. salen har nyere bræddegulve. Lofterne er pudsede/malede gipslofter. Ejendommen er opvarmet med fjernvarme.Der var i lejligheden på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Baumatic keramisk kogeplade, Eico stålemhætte, Ikea stålovn, Bosch integreret opvaskemaskine, Whirlpool køleskab og fryser med stålfront, Sharp vaskemaskine og Bosch tørretumbler.Til hovedejendommen hører en garage og et lille skur, der imidlertid begge dele alene er med brugsret til ejeren af den anden lejlighed. Skuret fremgår ikke af BBR.Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner og lokalplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til Københavns Kommune. Ejendommen ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Ejendommen er beliggende i et område, der er klassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Der er forbud mod opvarmning ved el og forblivelsespligt for så vidt angår fjernvarme.Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato den 20.07.2016, elinstallationsrapport med udløbsdato den 15.01.2017 og energimærke, der er gyldigt til den 16.07.2020. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.Ifølge BBR:Oplysninger om bygninger:Bygningsnr.: 1Etagebolig bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne). Opførelsesår: 1925. Antal boliger med køkken: 2. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Tegl. Bebygget areal 150 m². Samlet bygningsareal 150 m². Kælder 124 m². Tagetage 141 m², heraf udnyttet 141 m². Samlet boligareal 291 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne) Etage: 1: Areal bolig 141 m². Værelser bolig 4. WC/Bad: 1/1. Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation)Bygningsnr.: 2Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 1000. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Tegl. Bebygget areal: 15 m².Oplysninger om grunde:Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
355 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
141
Grund
-
Værelser
-
Byggeår
1925
Offentlig vurdering
5.350.000

Auktionsoplysninger

Dato
15-06-2017
Tidspunkt
09:30
Auktionssted
Fogedretten på Frederiksberg
AS-nr
AS 6-13/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
04-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
141 m²
Bygningsareal
150 m²
Samlet boligareal
291 m²
Bebygget areal
150 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Tegl
Opvarmningsmiddel
-

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg
Telefon
99 68 50 50
Fax
Email
foged.frb@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

En pant- og udlægshaver v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon
33 12 45 22
Fax
Email
J. nr.