Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Løntoft 9 6400 Sønderborg

Løntoft 9, 6400 Sønderborg

Erhverv/andet

Auktionsdato
20-07-2017 10:00

Beskrivelse

Tinglyst areal 8.226 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er en erhvervsejendom beliggende i industrikvarter tæt på Sønderborg og motorvejsudfletning. Bygningen er i henhold til BBR opført i 1978 med senere ombygning. Det bebyggede areal udgør 1428 m², hvilket er det samlede erhvervsareal. Bygningen er opført i gule sten med nyere eternittag. Bygningen er monteret med nyere vinduer og døre i hårdt træ. Bygningen er indrettet med kontor/administrationsdel indrettet med 4-5 kontorarealer monteret med gulvtæpper og nyere ludbehandlede trælofter samt mindre tekøkken og to personaletoiletter. Denne del af bygningen opvarmes med elvarme. Hovedparten af bygningen er indrettet til lager monteret med særligt skridsikkert oliesugende gulv. Lagerdelen er fuldt isoleret og monteret med 2 oliekaloriferefyr. Lagerhallen er monteret med kran med en kapacitet på angiveligt 5 ton ligesom der er nyere porte i bygningen. I tilknytning til lagerfaciliteterne er der personaletoiletter og omklædning. De i henhold til BBR anførte tre tankanlæg er det oplyst, at kun det ene anvendes til olie. De to øvrige tankanlæg anvendes ikke.Udenomsarealet anvendes til lager og materialeoplagring samt parkeringsareal.Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 16.05.2017.Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen.Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gæres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.
Tinglyst areal 8.226 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er en erhvervsejendom beliggende i industrikvarter tæt på Sønderborg og motorvejsudfletning. Bygningen er i henhold til BBR opført i 1978 med senere ombygning. Det bebyggede areal udgør 1428 m², hvilket er det samlede erhvervsareal. Bygningen er opført i gule sten med nyere eternittag. Bygningen er monteret med nyere vinduer og døre i hårdt træ. Bygningen er indrettet med kontor/administrationsdel indrettet med 4-5 kontorarealer monteret med gulvtæpper og nyere ludbehandlede trælofter samt mindre tekøkken og to personaletoiletter. Denne del af bygningen opvarmes med elvarme. Hovedparten af bygningen er indrettet til lager monteret med særligt skridsikkert oliesugende gulv. Lagerdelen er fuldt isoleret og monteret med 2 oliekaloriferefyr. Lagerhallen er monteret med kran med en kapacitet på angiveligt 5 ton ligesom der er nyere porte i bygningen. I tilknytning til lagerfaciliteterne er der personaletoiletter og omklædning. De i henhold til BBR anførte tre tankanlæg er det oplyst, at kun det ene anvendes til olie. De to øvrige tankanlæg anvendes ikke.Udenomsarealet anvendes til lager og materialeoplagring samt parkeringsareal.Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 16.05.2017.Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen.Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gæres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.
48 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
-
Grund
-
Værelser
-
Byggeår
-
Offentlig vurdering
2.650.000

Auktionsoplysninger

Dato
20-07-2017
Tidspunkt
10:00
Auktionssted
Fogedretten i Sønderborg
AS-nr
AS 6-130/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
15-06-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
-
Bygningsareal
1428 m²
Samlet boligareal
-
Bebygget areal
1428 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
Opvarmningsmiddel
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Telefon
73 42 41 21
Fax
Email
foged.son@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokat Erik Schøt-Bæk
Hansborggade 30
6100 Haderslev
Telefon
74 53 52 51
Fax
Email
J. nr.