Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Uge Allegade 13 6360 Tinglev

Uge Allegade 13, 6360 Tinglev

Villa

Auktionsdato
29-05-2017 10:00

Beskrivelse

Tinglyst areal 904 m², heraf vej 0 m². Ejendom beliggende i mindre landsby udenfor Tinglev. Ejendommen er jfr. BBR opført i 1901 med senere om- og tilbygninger. Ejendommen er opført i røde sten med eternittag. Ejendommen er monteret med trætermovinduer og døre. Jfr. BBR er det bebyggede areal på 115 m2 med en udnyttet tagetage på 58 m2, således at det samlede boligareal udgør 173 m2. Der er adgang til ejendommen fra hoveddøren til entre beklædt med klinker, hvorfra der er adgang til værelse monteret med trægulve samt videre til stor stue monteret med gulvtæppe. Herfra er der adgang til stort spisekøkken monteret med køleskab, komfur og emhætte. Fastfyret er monteret i køkkenet. Via baggang er der adgang til toilet under ombygning. Fra entre er der adgang til 1. sal indrettet med toilet med brus samt 4 værelser. Grunden er udlagt som have og indkørsel. Der må påregnes færdiggørelse af byggeprojekt vedrørende toiletfaciliteter samt renovering og rengøring. Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 25. april 2017. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gæres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
Tinglyst areal 904 m², heraf vej 0 m². Ejendom beliggende i mindre landsby udenfor Tinglev. Ejendommen er jfr. BBR opført i 1901 med senere om- og tilbygninger. Ejendommen er opført i røde sten med eternittag. Ejendommen er monteret med trætermovinduer og døre. Jfr. BBR er det bebyggede areal på 115 m2 med en udnyttet tagetage på 58 m2, således at det samlede boligareal udgør 173 m2. Der er adgang til ejendommen fra hoveddøren til entre beklædt med klinker, hvorfra der er adgang til værelse monteret med trægulve samt videre til stor stue monteret med gulvtæppe. Herfra er der adgang til stort spisekøkken monteret med køleskab, komfur og emhætte. Fastfyret er monteret i køkkenet. Via baggang er der adgang til toilet under ombygning. Fra entre er der adgang til 1. sal indrettet med toilet med brus samt 4 værelser. Grunden er udlagt som have og indkørsel. Der må påregnes færdiggørelse af byggeprojekt vedrørende toiletfaciliteter samt renovering og rengøring. Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 25. april 2017. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gæres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
80 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
173
Grund
904
Værelser
9
Byggeår
1901
Offentlig vurdering
480.000

Auktionsoplysninger

Dato
29-05-2017
Tidspunkt
10:00
Auktionssted
Fogedretten i Sønderborg
AS-nr
AS 6-83/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
173 m²
Bygningsareal
115 m²
Samlet boligareal
173 m²
Bebygget areal
115 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Naturgas

Prishistorik

07-03-1997
283.929
17-11-1995
160.000

Fogedretten

Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Telefon
73 42 41 21
Fax
Email
foged.son@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Buch Advokatfirma, Erik Schøt-Bæk
Hansborggade 30, 3.
6100 Haderslev
Telefon
74 53 52 51
Fax
Email
esb@bbt.dk
J. nr.
72515/rlu