Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Aabenraavej 16 6230 Rødekro

Aabenraavej 16, 6230 Rødekro

Villa

Auktionsdato
27-07-2017 09:30

Beskrivelse

Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus beliggende i Hjordkær udenfor Rødekro. Det tinglyste areal udgør 770 m2 heraf vej 0 m2. I henhold til BBR er ejendommen opført i pr 1896 med ydervægge af mursten og tag af eternit. Det bebyggede areal for ejendommen udgør i henhold til BBR 120 m2, hvortil kommer en udnyttet tagetage på 58 m2, således det samlede boligareal udgør 178 m2. Ejendommen opvarmes med el og fyr som supplerende varme. I henhold til BBR er ejendommen fritaget for tilslutningspligt til fjernvarme. Ejendommen henstår tom og ubeboet, og har tilsyneladende været det et stykke tid. Indvendig er ejendommen under ombygning og haven fremstår tilgroet. Til ejendommen er endvidere et udhus på 20 m2 opført i 1896 med ydervægge af mursten og tag af fibercement. Indeholder 6 m2 åbent brændeskur. Alle oplysninger er i henhold til BBR. Ejendommen er i henhold til BBR tilsluttet privat alment vandforsyningsanlæg og renseanlæg. Ejendommen er kun besigtiget udefra, da det har ikke været muligt at skaffe adgang til ejendommen.   Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus beliggende i Hjordkær udenfor Rødekro. Det tinglyste areal udgør 770 m2 heraf vej 0 m2. I henhold til BBR er ejendommen opført i pr 1896 med ydervægge af mursten og tag af eternit. Det bebyggede areal for ejendommen udgør i henhold til BBR 120 m2, hvortil kommer en udnyttet tagetage på 58 m2, således det samlede boligareal udgør 178 m2. Ejendommen opvarmes med el og fyr som supplerende varme. I henhold til BBR er ejendommen fritaget for tilslutningspligt til fjernvarme. Ejendommen henstår tom og ubeboet, og har tilsyneladende været det et stykke tid. Indvendig er ejendommen under ombygning og haven fremstår tilgroet. Til ejendommen er endvidere et udhus på 20 m2 opført i 1896 med ydervægge af mursten og tag af fibercement. Indeholder 6 m2 åbent brændeskur. Alle oplysninger er i henhold til BBR. Ejendommen er i henhold til BBR tilsluttet privat alment vandforsyningsanlæg og renseanlæg. Ejendommen er kun besigtiget udefra, da det har ikke været muligt at skaffe adgang til ejendommen.   Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
62 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
178
Grund
770
Værelser
6
Byggeår
1896
Offentlig vurdering
380.000

Auktionsoplysninger

Dato
27-07-2017
Tidspunkt
09:30
Auktionssted
Fogedretten i Sønderborg
AS-nr
AS 6-102/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
178 m²
Bygningsareal
120 m²
Samlet boligareal
178 m²
Bebygget areal
120 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Elektricitet

Prishistorik

16-03-2005
450.000
29-06-2000
685.000
08-11-1996
550.000

Fogedretten

Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Telefon
73 42 41 21
Fax
Email
foged.son@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen, Mette Knattrup Knudsen
Kogade 3
6270 Tønder
Telefon
74 72 39 00
Fax
Email
mkk@tonder-advo.dk
J. nr.
5-04-26500