Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Asfergvej 36 8990 Fårup

Asfergvej 36, 8990 Fårup

Villa

Auktionsdato
07-06-2017 11:00

Beskrivelse

Tinglyst areal 20.366 m², heraf vej 566 m².Iflg. BBR-ejermeddelelse er ejendommen en landbrugsejendom opført i 1910.Stuehuset er opført i mursten med tegltag. Bebygget areal 125 m², samlet bygningsareal 125 m² – udnyttet tagetage 80 m². Samlet boligareal 205 m².Varmeinstalltation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).Total saneringsmoden ejendom, der i stuetagen består af køkken (intet inventar eller hårde hvidevarer), nyere badeværelse med klinker (toilet fjernet), 3-4 rum (fugt, sandsynligvis skimmelsvarmp). Første salen består af 3 værelser med laminatgulv.Bygning 2 staldbygning opført i 1940 i mursten. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 200 m². Samlet bygningsareal 200 m² – udnyttet tagetage 200 m², Samlet erhvervsareal 400 m².Bygning 3 staldbygning opført i 1930 i mursten. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik aluminium, o.lign). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 224 m², samlet bygningsareal 224 m² - udnyttet tagetage 224 m², samlet erhvervsareal 448 m².Bygning 4 staldbygning opført i 1950 i letbeton (lette bloksten, gasbetong). Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 74 m², samlet erhvrvsareal 74 m².Bygning 5 garage, vognport opført i 1964 i letbeton (lette bliksten, gasbeton). Tagdækning: Febercement, herunder asbest (bølge- eller skifter-eternit). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 104 m², samlet erhvervsareal 104 m².Bygning 6 maskinhus opført i 1974. Ydervæg: Andet materiale. Tagdækning: Andet materiale. Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 180 m², samlet erhvervsareal 180 m².Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-meddelelsen samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed.Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.
Tinglyst areal 20.366 m², heraf vej 566 m².Iflg. BBR-ejermeddelelse er ejendommen en landbrugsejendom opført i 1910.Stuehuset er opført i mursten med tegltag. Bebygget areal 125 m², samlet bygningsareal 125 m² – udnyttet tagetage 80 m². Samlet boligareal 205 m².Varmeinstalltation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).Total saneringsmoden ejendom, der i stuetagen består af køkken (intet inventar eller hårde hvidevarer), nyere badeværelse med klinker (toilet fjernet), 3-4 rum (fugt, sandsynligvis skimmelsvarmp). Første salen består af 3 værelser med laminatgulv.Bygning 2 staldbygning opført i 1940 i mursten. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 200 m². Samlet bygningsareal 200 m² – udnyttet tagetage 200 m², Samlet erhvervsareal 400 m².Bygning 3 staldbygning opført i 1930 i mursten. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik aluminium, o.lign). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 224 m², samlet bygningsareal 224 m² - udnyttet tagetage 224 m², samlet erhvervsareal 448 m².Bygning 4 staldbygning opført i 1950 i letbeton (lette bloksten, gasbetong). Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 74 m², samlet erhvrvsareal 74 m².Bygning 5 garage, vognport opført i 1964 i letbeton (lette bliksten, gasbeton). Tagdækning: Febercement, herunder asbest (bølge- eller skifter-eternit). Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 104 m², samlet erhvervsareal 104 m².Bygning 6 maskinhus opført i 1974. Ydervæg: Andet materiale. Tagdækning: Andet materiale. Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 180 m², samlet erhvervsareal 180 m².Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-meddelelsen samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed.Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.
94 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
205
Grund
-
Værelser
7
Byggeår
1910
Offentlig vurdering
1.000.000

Auktionsoplysninger

Dato
07-06-2017
Tidspunkt
11:00
Auktionssted
Fogedretten i Randers
AS-nr
AS 54-67/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
06-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
205 m²
Bygningsareal
125 m²
Samlet boligareal
205 m²
Bebygget areal
125 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Tegl
Opvarmningsmiddel
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Prishistorik

09-07-2001
630.000
02-05-2001
2.485.000

Fogedretten

Fogedretten i Randers
Nørregade 1
8900 Randers C
Telefon
99 68 86 50
Fax
Email
randers@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Lou Advokatfirma
Østergrave 4
8900 Randers C
Telefon
70 30 05 00
Fax
Email
J. nr.