Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Byvej 12 6280 Højer

Byvej 12, 6280 Højer

Villa

Auktionsdato
06-07-2017 09:00

Beskrivelse

Ejendommen er i tingbogen noteret som en landbrugsejendom, hvilket medfører at ejendommen er omfattet af reglerne i landbrugsloven.Ejendommens bygninger omfatter ifølge BBR-meddelelsen et stuehus, to ladebygninger og to staldbygninger.Stuehus.Stuehuset er opført i 1900 og udgør ifølge BBR-meddelelsen 208 m². Ejendommen er opført i røde mursten med tagdækning af fibercement.Ejendommen er i stueplan indrettet med stor bagindgang med trappe til åbent loftsrum, gang, 3 små værelser, badeværelse, smalt bryggers, smalt køkken, spisestue med køkkenelement – herfra adgang til førstesal, stort rum med indbygget ovn, der tidligere har været anvendt til bageri, ”fin indgang” samt 3 sammenhængende stuer.Førstesalen er indrettet med repos, stort åbent værelse med indhak til kontor og alkove samt to små værelser. Ejendommen fremstår som opført i den oprindelige stil.Ejendommen opvarmes med elektricitet samt suppleres med brændeovn på førstesalen.Vandforsyning er fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforholdene er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Tønder Kommune har meddelt påbud om forbedret rensning, idet ejendommen skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab. Der er fastsat en frist til den 01.01.2019 for tilslutning til spildevandsforsyningsselskab.Haven er hovedsageligt anlagt med græs.Ladebygninger og staldbygninger.I henhold til BBR-meddelelsen skulle der være to ladebygninger og to staldbygninger på ejendommen, hvilket ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Nogle af lade-/staldbygninger er bygget sammen med ejendommen, hvilket ikke er registeret i BBR.På ejendommen befinder sig en ladebygning der er opført i hvidpudset mursten med tagdækning af fibercement. Op ad ladebygning er bygget et lille skur, der ligeledes er opført i hvidpudset mursten med tagdækning af fibercement.Ejendommens samlede areal udgør ifølge tingbogen 84.749, m², der fordeler sig således:Matr.nr. 395: 26.816 m²Matr.nr. 83: 17.285 m²Matr.nr. 394: 40.648 m²Jorden er bortforpagtet frem til den 01.11.2017. Der foreligger ikke en underskrevet forpagtningskontrakt. Det er mellem den tidligere ejer og forpagter aftalt, at den årlige forpagtningsudgift udgør kr. 20.000, der betales bagud til den 1/5 med kr. 10.000 og den 1/11 med kr. 10.000. Tidligere forpagtningskontrakter mellem parterne vedlægges som bilag til salgsopstillingen.Det bemærkes, at der på del af matr. nr. 395 er noteret strandbeskyttelse. Der er endvidere på en del af matr. nr. 83 pålagt fredning, jf. de tinglyste servitutter.Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger i offentlige registre, herunder bla. BBR-meddelelsen samt det ved besigtigelsen den 17.05.2017 konstaterede. Oplysningerne kan adskille sig fra de faktiske forhold, og der indestås således ikke herfor.Fremvisning af ejendommen afholdes mandag, den 26.06.2017 kl. 14.30 efter forudgående tilmelding til Gita Andresen pr. mail gand@advodan.dk eller pr. telefon 6913 1734 senest den 26.06.2017 kl. 12.00. Er der ingen tilmeldinger vil der ikke være nogen fremvisning.
Ejendommen er i tingbogen noteret som en landbrugsejendom, hvilket medfører at ejendommen er omfattet af reglerne i landbrugsloven.Ejendommens bygninger omfatter ifølge BBR-meddelelsen et stuehus, to ladebygninger og to staldbygninger.Stuehus.Stuehuset er opført i 1900 og udgør ifølge BBR-meddelelsen 208 m². Ejendommen er opført i røde mursten med tagdækning af fibercement.Ejendommen er i stueplan indrettet med stor bagindgang med trappe til åbent loftsrum, gang, 3 små værelser, badeværelse, smalt bryggers, smalt køkken, spisestue med køkkenelement – herfra adgang til førstesal, stort rum med indbygget ovn, der tidligere har været anvendt til bageri, ”fin indgang” samt 3 sammenhængende stuer.Førstesalen er indrettet med repos, stort åbent værelse med indhak til kontor og alkove samt to små værelser. Ejendommen fremstår som opført i den oprindelige stil.Ejendommen opvarmes med elektricitet samt suppleres med brændeovn på førstesalen.Vandforsyning er fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforholdene er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Tønder Kommune har meddelt påbud om forbedret rensning, idet ejendommen skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab. Der er fastsat en frist til den 01.01.2019 for tilslutning til spildevandsforsyningsselskab.Haven er hovedsageligt anlagt med græs.Ladebygninger og staldbygninger.I henhold til BBR-meddelelsen skulle der være to ladebygninger og to staldbygninger på ejendommen, hvilket ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Nogle af lade-/staldbygninger er bygget sammen med ejendommen, hvilket ikke er registeret i BBR.På ejendommen befinder sig en ladebygning der er opført i hvidpudset mursten med tagdækning af fibercement. Op ad ladebygning er bygget et lille skur, der ligeledes er opført i hvidpudset mursten med tagdækning af fibercement.Ejendommens samlede areal udgør ifølge tingbogen 84.749, m², der fordeler sig således:Matr.nr. 395: 26.816 m²Matr.nr. 83: 17.285 m²Matr.nr. 394: 40.648 m²Jorden er bortforpagtet frem til den 01.11.2017. Der foreligger ikke en underskrevet forpagtningskontrakt. Det er mellem den tidligere ejer og forpagter aftalt, at den årlige forpagtningsudgift udgør kr. 20.000, der betales bagud til den 1/5 med kr. 10.000 og den 1/11 med kr. 10.000. Tidligere forpagtningskontrakter mellem parterne vedlægges som bilag til salgsopstillingen.Det bemærkes, at der på del af matr. nr. 395 er noteret strandbeskyttelse. Der er endvidere på en del af matr. nr. 83 pålagt fredning, jf. de tinglyste servitutter.Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger i offentlige registre, herunder bla. BBR-meddelelsen samt det ved besigtigelsen den 17.05.2017 konstaterede. Oplysningerne kan adskille sig fra de faktiske forhold, og der indestås således ikke herfor.Fremvisning af ejendommen afholdes mandag, den 26.06.2017 kl. 14.30 efter forudgående tilmelding til Gita Andresen pr. mail gand@advodan.dk eller pr. telefon 6913 1734 senest den 26.06.2017 kl. 12.00. Er der ingen tilmeldinger vil der ikke være nogen fremvisning.
36 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
208
Grund
-
Værelser
10
Byggeår
1900
Offentlig vurdering
1.300.000

Auktionsoplysninger

Dato
06-07-2017
Tidspunkt
09:00
Auktionssted
Fogedretten i Sønderborg
AS-nr
AS 6-104/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
08-06-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
208 m²
Bygningsareal
148 m²
Samlet boligareal
208 m²
Bebygget areal
148 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Elektricitet

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Telefon
73 42 41 21
Fax
Email
foged.son@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advodan Tønder
Vestergade 14
6270 Tønder
Telefon
74 72 10 10
Fax
Email
J. nr.