Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Østre Alle 1 7760 Hurup Thy

Østre Alle 1, 7760 Hurup Thy

Erhverv/andet

Auktionsdato
06-06-2017 09:00

Beskrivelse

Ejendommen matr. nr. 41 i Refs by, Hurup. Ejendommen er beliggende Østre Alle 1, 7760 Hurup Thy. Ejendommens tinglyste areal udgør 1.076 m², heraf 0 m² vej.Ifølge Bygnings- og Boligregistreret BBR er der registreret en bygning på ejendommen med et samlet erhvervsareal på 687 m².Anvendelsen af ejendommen er registreret i BBR som værende dagligvarebutik.Ejendommen er i øjeblikket udlejet, og der drives fra ejendommen en Aldi-butik. Der henvises i denne forbindelse til den tinglyste lejekontrakt med tilhørende allonger. Hvoraf det fremgår at lejer, Aldi Haverslev K/S, ved et fremtidigt salg har en køberet til ejendommen. I det hele henvises til en nøje gennemgang af lejeaftalen og den tilhørende allonge i bilag 15 og 16. Bygningen er ifølge BBR opført i 2003, hvor tagdækningen er udført af røde teglsten, mens ydervæggene er opført af røde mursten.Det følger ligeledes af BBR, at ejendommen opvarmes med fjernvarme/blokvarme, ligesom at vandforsyning sker ved et privat, alment vandforsyningsanlæg. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der var opsat klimaanlæg i ejendommen.Ejendommen består af et stort butikslokale, hvor Aldi har sine salgsvarer, ligesom at kassediskene er placeret i dette lokale. Derudover forefindes et lagerlokale med en større port, således at dagligvarerne kan køres direkte hen til lagerlokalet. Ejendommen rummer endvidere et mindre kontor, et opholdsrum med håndvask og køkkenbord samt to toiletter. Lejer har ved besigtigelsen oplyst at alt inventar, fryselokale, bagelokale, maskine til emballage, opvasker mv. tilhører lejer. På ejendommens sydside forefindes desuden et parkeringsareal med plads til mindst 3 biler.Ejendommen fremstår generelt som værende i god og velvedligeholdt stand, men ved besigtigelsen kunne der på Ejendommens vestside konstateres tydelige tegn på frostsprængninger på soklen af ejendommen, mens der på østsiden også kunne konstateres frostsprængninger – dog i et mindre omfang. Der henvises til fotos af ejendommen, vedlagt som salgsopstillingens bilag 22.Det bemærkes, at alle arealoplysninger og oplysninger vedrørende bygningen, materialer og installationer stammer fra BBR-meddelelsen samt egen besigtigelse, og der tages forbehold for eventuelle forkerte oplysninger i BBR-meddelelsen.Der henvises generelt til tingbogen samt de i salgsopstillingen vedlagte øvrige servitutter.Rekvirenten er et dødsbo, der ikke har haft nærmere kendskab til ejendommen, og må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler for ejendommen.Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, det være sig i form af ophævelse af auktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, som eventuelle jordbundforhold, herunder ledninger m.v., hvad enten disse befinder sig over eller under jord, udvendig eller indvendig i Ejendommen m.v., og for den lovlige benyttelse af Ejendommen i henhold til de gældende regler. Ansvarsfraskrivelsen gælder både skjulte og ikke skjulte fejl og mangler af enhver art og både juridiske som faktiske mangler.
Ejendommen matr. nr. 41 i Refs by, Hurup. Ejendommen er beliggende Østre Alle 1, 7760 Hurup Thy. Ejendommens tinglyste areal udgør 1.076 m², heraf 0 m² vej.Ifølge Bygnings- og Boligregistreret BBR er der registreret en bygning på ejendommen med et samlet erhvervsareal på 687 m².Anvendelsen af ejendommen er registreret i BBR som værende dagligvarebutik.Ejendommen er i øjeblikket udlejet, og der drives fra ejendommen en Aldi-butik. Der henvises i denne forbindelse til den tinglyste lejekontrakt med tilhørende allonger. Hvoraf det fremgår at lejer, Aldi Haverslev K/S, ved et fremtidigt salg har en køberet til ejendommen. I det hele henvises til en nøje gennemgang af lejeaftalen og den tilhørende allonge i bilag 15 og 16. Bygningen er ifølge BBR opført i 2003, hvor tagdækningen er udført af røde teglsten, mens ydervæggene er opført af røde mursten.Det følger ligeledes af BBR, at ejendommen opvarmes med fjernvarme/blokvarme, ligesom at vandforsyning sker ved et privat, alment vandforsyningsanlæg. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der var opsat klimaanlæg i ejendommen.Ejendommen består af et stort butikslokale, hvor Aldi har sine salgsvarer, ligesom at kassediskene er placeret i dette lokale. Derudover forefindes et lagerlokale med en større port, således at dagligvarerne kan køres direkte hen til lagerlokalet. Ejendommen rummer endvidere et mindre kontor, et opholdsrum med håndvask og køkkenbord samt to toiletter. Lejer har ved besigtigelsen oplyst at alt inventar, fryselokale, bagelokale, maskine til emballage, opvasker mv. tilhører lejer. På ejendommens sydside forefindes desuden et parkeringsareal med plads til mindst 3 biler.Ejendommen fremstår generelt som værende i god og velvedligeholdt stand, men ved besigtigelsen kunne der på Ejendommens vestside konstateres tydelige tegn på frostsprængninger på soklen af ejendommen, mens der på østsiden også kunne konstateres frostsprængninger – dog i et mindre omfang. Der henvises til fotos af ejendommen, vedlagt som salgsopstillingens bilag 22.Det bemærkes, at alle arealoplysninger og oplysninger vedrørende bygningen, materialer og installationer stammer fra BBR-meddelelsen samt egen besigtigelse, og der tages forbehold for eventuelle forkerte oplysninger i BBR-meddelelsen.Der henvises generelt til tingbogen samt de i salgsopstillingen vedlagte øvrige servitutter.Rekvirenten er et dødsbo, der ikke har haft nærmere kendskab til ejendommen, og må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler for ejendommen.Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, det være sig i form af ophævelse af auktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, som eventuelle jordbundforhold, herunder ledninger m.v., hvad enten disse befinder sig over eller under jord, udvendig eller indvendig i Ejendommen m.v., og for den lovlige benyttelse af Ejendommen i henhold til de gældende regler. Ansvarsfraskrivelsen gælder både skjulte og ikke skjulte fejl og mangler af enhver art og både juridiske som faktiske mangler.
9 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
2.200.000
Bolig
-
Grund
-
Værelser
-
Byggeår
-
Offentlig vurdering
5.350.000

Auktionsoplysninger

Dato
06-06-2017
Tidspunkt
09:00
Auktionssted
Fogedretten i Holstebro
AS-nr
AS 10B-14/2017
Auktionsnr.
2. auktion
Statstidende
18-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
2.200.000

BBR information

Vægtet areal
-
Bygningsareal
687 m²
Samlet boligareal
-
Bebygget areal
687 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Tegl
Opvarmningsmiddel
-

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten i Holstebro
Stationsvej 58
7500 Holstebro
Telefon
99 68 54 00
Fax
Email
foged.hol@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokatfuldmægtig William Steen Hansen
Langelinie Alle 35
2100 København Ø
Telefon
72 27 35 38
Fax
Email
J. nr.