Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Strandvænget 53 7900 Nykøbing M

Strandvænget 53, 7900 Nykøbing M

Villa

Auktionsdato
30-05-2017 09:30

Beskrivelse

Tinglyst areal:Matr. nr. 31 a, Jørsby By, Jørsby – 20.225 m², heraf vej 1.575 m².Fælleslod:matr. nr. 40 a, Jørsby by, Jørsby – 15.662 m², heraf vej 0 m².matr. nr. 40 b, Jørsby by, Jørsby – 5.384 m², heraf vej 0 m²matr. nr. 40 c, Jørsby by, Jørsby – 1.188 m², heraf vej 0 m². Beboelsesejendom opført med pudset facade, eternittag og delvise plastvinduer.Ejendommen består af en beboelsesafdeling og ældre udbygninger/lade.Ejendommen er indrettet med baggang/varmerum, badeværelse, ældre køkken, stue samt 1 værelse. Beboelsen er i henhold til BBR opført i 1907 og har et bebygget areal og samlet boligareal på 94 m².Ejendommen opvarmes ved oliefyr, ligesom der i stuen er en ældre defekt brændeovn.Ejendommens vandforsyning er fra privat alment vandforsyningsanlæg og ejendommens afløbsforhold er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.Til ejendommen hører endvidere et udhus, der tidligere har været anvendt som lade/stald. Udhuset er i henhold til BBR opført i 1907 med om- og tilbygning i 1983 og har et bebygget areal på 300 m². En del af udhuset har været indrettet til hestehold med bokse.Til ejendommen hører endvidere et drivhus opført i glas, der i henhold til BBR er opført i 2010. Bebygget areal heraf udgør 10 m².Ejendommen er i dårlig vedligeholdsmæssig stand.Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering:En auktionskøber skal som følge af hvidvaskningsreglerne legitimere sig over for kreditforeningen.Er auktionskøber en fysisk person, skal der udleveres kopi af sundhedskort og billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort til kreditforeningen eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, skal der udleveres tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt legitimation for de fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte).Legitimationen skal være tydelig og let læselig.Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og godkendt af kreditforeningen eller dennes repræsentant.Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
Tinglyst areal:Matr. nr. 31 a, Jørsby By, Jørsby – 20.225 m², heraf vej 1.575 m².Fælleslod:matr. nr. 40 a, Jørsby by, Jørsby – 15.662 m², heraf vej 0 m².matr. nr. 40 b, Jørsby by, Jørsby – 5.384 m², heraf vej 0 m²matr. nr. 40 c, Jørsby by, Jørsby – 1.188 m², heraf vej 0 m². Beboelsesejendom opført med pudset facade, eternittag og delvise plastvinduer.Ejendommen består af en beboelsesafdeling og ældre udbygninger/lade.Ejendommen er indrettet med baggang/varmerum, badeværelse, ældre køkken, stue samt 1 værelse. Beboelsen er i henhold til BBR opført i 1907 og har et bebygget areal og samlet boligareal på 94 m².Ejendommen opvarmes ved oliefyr, ligesom der i stuen er en ældre defekt brændeovn.Ejendommens vandforsyning er fra privat alment vandforsyningsanlæg og ejendommens afløbsforhold er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.Til ejendommen hører endvidere et udhus, der tidligere har været anvendt som lade/stald. Udhuset er i henhold til BBR opført i 1907 med om- og tilbygning i 1983 og har et bebygget areal på 300 m². En del af udhuset har været indrettet til hestehold med bokse.Til ejendommen hører endvidere et drivhus opført i glas, der i henhold til BBR er opført i 2010. Bebygget areal heraf udgør 10 m².Ejendommen er i dårlig vedligeholdsmæssig stand.Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering:En auktionskøber skal som følge af hvidvaskningsreglerne legitimere sig over for kreditforeningen.Er auktionskøber en fysisk person, skal der udleveres kopi af sundhedskort og billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort til kreditforeningen eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, skal der udleveres tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt legitimation for de fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte).Legitimationen skal være tydelig og let læselig.Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og godkendt af kreditforeningen eller dennes repræsentant.Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
66 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
94
Grund
-
Værelser
2
Byggeår
1907
Offentlig vurdering
370.000

Auktionsoplysninger

Dato
30-05-2017
Tidspunkt
09:30
Auktionssted
Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
AS-nr
AS 10B-62/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
02-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
94 m²
Bygningsareal
94 m²
Samlet boligareal
94 m²
Bebygget areal
94 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Prishistorik

25-06-2008
450.000
03-07-1996
500.000

Fogedretten

Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Skovgade 30
7700 Thisted
Telefon
99 68 54 00
Fax
Email
foged.hol@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokatfirmaet Uldall & Laursen
Grønsgade 1
7500 Holstebro
Telefon
97 41 21 00
Fax
Email
J. nr.