Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Sakskøbingvej 28 4880 Nysted

Sakskøbingvej 28, 4880 Nysted

Villa

Auktionsdato
31-05-2017 13:30

Beskrivelse

Tinglyst areal 857 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone i Herritslev ca. 12 km. syd for Sakskøbing og Sydmotorvejen. Husets ydervægge fremstår med teglsten, og taget er et ståltag. Vinduerne er af ældre dato med termoruder. Opvarmning sker med varmepumpe med supplement af brændeovn. Huset er i stueetagen indrettet med entré med trappe til 1. sal, stue med brændeovn, værelse, køkken med lyse elementer samt toilet. 1. sal indeholder repos, tre værelser og badeværelse med vinylgulv og brus. Husets gulve er en kombination af pergogulve, vinylgulve og tæppebelagte gulve. Husets lofter er gipslofter. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Komfur af ukendt mærke, Blomberg emhætte, Wasco opvaskemaskine og Atlas køleskab.   Ejendommen er i almindelig god vedligeholdelsesmæssig stand indvendig og udvendig. De er råd i enkelte vinduer og skimmel i kælderen. Under gulvene er lagt cellutexplader, hvilket antageligt er ulovligt.   Til ejendommen hører to udhuse. Udenomsarealerne er udlagt til have.   Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder en kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område, med særlige drikkevandsinteresser, samt hvor der gælder særlige renseklasser. Området er fælleskloakeret med planlagt ændring til separatkloakering. Der må forventes omkostninger i den forbindelse, idet dog bemærkes, at der foreløbigt alene er anført planlagt ikrafttræden år 2100. Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinje. Ifølge BBR findes en olietank på 4000 l af ukendt årgang. Det vides ikke, om olietankbekendtgørelsen er overholdt. Matriklen er ifølge jordforureningsattesten udgået før kortlægning.   Der er tinglyst servitutter på ejendommen om adgangsforhold, brønd og byggelinjer.   Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 30-04-2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.   Efter indlevering af salgsopstilling til fogedretten, har rekvirenten modtaget sagsakterne fra forureningssagen. Det fremgår heraf, at der har været benzinsalg på naboejendommen i perioden 1930’erne til 1988. Tankene er fjernet i 1989, og der er ved prøveboringer i 2001 ikke konstateret forurening af betydning, hvorfor forureningssagen blev afsluttet i 2002. Sagens akter kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBR: Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1910. Om-/tilbygningsår: 1974. Antal boliger med køkken: 1. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Cementsten. Bebygget areal 90 m2. Samlet bygningsareal 90 m2. Tagetage 90 m2, heraf udnyttet 60 m2. Samlet boligareal 150 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.). Antal værelser: 4. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).   Bygningsnr.: 2 Udhus. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Cementsten. Bebygget areal: 18 m2.   Bygningsnr.: 3 Udhus. Bebygget areal: 20 m2.   Oplysninger om grunde Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.   Oplysninger om tekniske anlæg Anlægsnr.: 1 Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13). Placering: Ukendt. Størrelse: 4000 L. Størrelsesklasse: Under 6.000 l.    
Tinglyst areal 857 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone i Herritslev ca. 12 km. syd for Sakskøbing og Sydmotorvejen. Husets ydervægge fremstår med teglsten, og taget er et ståltag. Vinduerne er af ældre dato med termoruder. Opvarmning sker med varmepumpe med supplement af brændeovn. Huset er i stueetagen indrettet med entré med trappe til 1. sal, stue med brændeovn, værelse, køkken med lyse elementer samt toilet. 1. sal indeholder repos, tre værelser og badeværelse med vinylgulv og brus. Husets gulve er en kombination af pergogulve, vinylgulve og tæppebelagte gulve. Husets lofter er gipslofter. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Komfur af ukendt mærke, Blomberg emhætte, Wasco opvaskemaskine og Atlas køleskab.   Ejendommen er i almindelig god vedligeholdelsesmæssig stand indvendig og udvendig. De er råd i enkelte vinduer og skimmel i kælderen. Under gulvene er lagt cellutexplader, hvilket antageligt er ulovligt.   Til ejendommen hører to udhuse. Udenomsarealerne er udlagt til have.   Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder en kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område, med særlige drikkevandsinteresser, samt hvor der gælder særlige renseklasser. Området er fælleskloakeret med planlagt ændring til separatkloakering. Der må forventes omkostninger i den forbindelse, idet dog bemærkes, at der foreløbigt alene er anført planlagt ikrafttræden år 2100. Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinje. Ifølge BBR findes en olietank på 4000 l af ukendt årgang. Det vides ikke, om olietankbekendtgørelsen er overholdt. Matriklen er ifølge jordforureningsattesten udgået før kortlægning.   Der er tinglyst servitutter på ejendommen om adgangsforhold, brønd og byggelinjer.   Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 30-04-2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.   Efter indlevering af salgsopstilling til fogedretten, har rekvirenten modtaget sagsakterne fra forureningssagen. Det fremgår heraf, at der har været benzinsalg på naboejendommen i perioden 1930’erne til 1988. Tankene er fjernet i 1989, og der er ved prøveboringer i 2001 ikke konstateret forurening af betydning, hvorfor forureningssagen blev afsluttet i 2002. Sagens akter kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBR: Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1910. Om-/tilbygningsår: 1974. Antal boliger med køkken: 1. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Cementsten. Bebygget areal 90 m2. Samlet bygningsareal 90 m2. Tagetage 90 m2, heraf udnyttet 60 m2. Samlet boligareal 150 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.). Antal værelser: 4. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).   Bygningsnr.: 2 Udhus. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Cementsten. Bebygget areal: 18 m2.   Bygningsnr.: 3 Udhus. Bebygget areal: 20 m2.   Oplysninger om grunde Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.   Oplysninger om tekniske anlæg Anlægsnr.: 1 Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13). Placering: Ukendt. Størrelse: 4000 L. Størrelsesklasse: Under 6.000 l.    
331 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
10.000
Bolig
150
Grund
857
Værelser
4
Byggeår
1910
Offentlig vurdering
-

Auktionsoplysninger

Dato
31-05-2017
Tidspunkt
13:30
Auktionssted
Fogedretten i Nykøbing Falster
AS-nr
AS 4-87 /2017
Auktionsnr.
2. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
10.000

BBR information

Vægtet areal
150 m²
Bygningsareal
90 m²
Samlet boligareal
150 m²
Bebygget areal
90 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
1974
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Cementsten
Opvarmningsmiddel
Elektricitet

Prishistorik

26-02-2008
970.000
02-07-2005
765.000

Fogedretten

Fogedretten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F
Telefon
99 68 44 00
Fax
99 68 44 01
Email
foged.nyk@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

NJORD Law Firm, Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon
33 12 45 22
Fax
Email
kgh@njordlaw.com
J. nr.
510742-220997/sas