Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Kastanievej 5 4160 Herlufmagle

Kastanievej 5, 4160 Herlufmagle

Landejendom

Auktionsdato
18-07-2017 13:20

Beskrivelse

Tilmelding til fremvisning skal ske til Sussanne Almann Simonsen - sas@njordlaw.com   Tinglyst areal ialt 86381 m², heraf vej 0 m². Matr. nr. 4 c, Torpe By, Herlufmagle: 32495 m² og matr. nr. 5 c, Torpe By, Herlufmagle 53886 m². Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser på to matrikler nord for Gelsted mellem Næstved og Ringsted. Huset fremstår med pudsede vægge og ståltag (Decra) og har termovinduer. Der er 2 bygninger udover boligen. Bygning 2 indeholder 3 hestebokse. Bygning 3: maskinhal. Huset er indrettet med entre/hall, køkken/alrum med Ikea-elementer og brændeovn, bryggers, stue med udgang til stor træterrasse, badeværelse med klinker og brus, værelse, fyrrum samt stue (jagtstue). 1. sal indeholder 3 værelser, walk-in-closet, badeværelse (hvor alt er revet ud). Husets lofter er listelofter og gulvene varierer mellem klinker, pergo- og plankegulve. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Siemens kogeplade, Thermor emhætte, Gram ovn, opvaskemaskine, fryser, vaskemaskine og tørretumbler – alle af mærket Siemens. Fryseren tilhører antageligt tredjemand. Ejendommen er generelt i almindelig god vedligeholdsmæssig stand indvendig og udvendig. Ejer har oplyst, at der er problemer med varmesystemet, så det ofte er nødvendigt at have el-radiatorer tændt. Badeværelset på 1. sal er ikke lavet færdigt. Der er afskallet puds flere steder på ydervægge. Ejer har oplyst, at der er problemer med vand på grunden, som er lavtliggende og i et moseområde. Ejendommen er delt op i to matrikler. Matriklen med hovedhus på ca. 3,2 ha er udlagt til have og eng/skov/mose. Den anden matrikel på ca. 5,4 ha er beliggende ca. 1 km hovedmatriklen og indeholder let skov, lille sø samt fundament på ca. 140 m2 fra nedbrændt bolig. Ejer har oplyst, at jagtretten er udlejet til kr. 1.000 pr. år. Rekvirenten har ikke modtaget en skriftlig lejekontrakt. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til Næstved Kommune. Afløbsforholdene er angivet som mekanisk rensning med udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Der gælder særlig renseklasse. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Der er beskyttet natur af typen mose, eng, sø og vandløb. Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjer. Ejendommen er beliggende delvist ud til privat fællesvej, og der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligehold heraf. Der er landbrugspligt på ejendommen og formentlig bopælspligt. Der er ingen betalingsrettigheder tilknyttet ejendommen. Der er tinglyst servitutter på ejendommen, herunder om fredningsafgørelse vedrørende Torpe Mose, som ejendommen er beliggende ud til. For yderligere oplysninger henvises til udskrifter af servitutterne, som er vedlagt salgsopstillingen.   Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt 10 år fra 02-09-2011. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.   Iflg. BBR Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) . Matrikelnr.: 4c Ejerlav: TORPE BY, HERLUFMAGLE. Opførelsesår: 1937 Om-/tilbygningsår: 1983. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Andet materiale. Bebygget areal 242 m2, heraf indbygget udhus 50 m2. Samlet bygningsareal 242 m2. Samlet boligareal 262 m2.Tagetage 70 m2, heraf udnyttet 70 m2. Antal etager u. kælder & tagetage. Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Antal værelser: 6. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bemærkninger for bygning. Udhus er hobbyrum/gildesal. Opvarmning: Træpillefyr. Tagdækning: Decra Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)   Bygningsnr.: 2 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Matrikelnr.: 4c Ejerlav: TORPE BY, HERLUFMAGLE. Opførelsesår: 1947. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Bebygget areal 112 m2. Samlet bygningsareal 112 m2. Samlet boligareal 0 m2. Samlet erhvervsareal 112 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme   Bygningsnr.: 3 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Matrikelnr.: 4c Ejerlav: TORPE BY, HERLUFMAGLE. Opførelsesår: 1984. Materialer: Ydervæg: Metalplader Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 146 m2. Samlet bygningsareal 146 m2. Samlet boligareal 0 m2. Samlet erhvervsareal 146 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme. Bemærkninger for bygning: STALD & GARAGE   Oplysninger om grunde Matrikelnr. Ejerlav: 5c TORPE BY, HERLUFMAGLE Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav. Bemærkninger for grund: Indendørs olietank fjernet - oplyst 31.01.2012. Vandforsyning: Herluflille-Torpe Vandværk. Matrikelnr. Ejerlav: 4c TORPE BY, HERLUFMAGLE  
Tilmelding til fremvisning skal ske til Sussanne Almann Simonsen - sas@njordlaw.com   Tinglyst areal ialt 86381 m², heraf vej 0 m². Matr. nr. 4 c, Torpe By, Herlufmagle: 32495 m² og matr. nr. 5 c, Torpe By, Herlufmagle 53886 m². Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser på to matrikler nord for Gelsted mellem Næstved og Ringsted. Huset fremstår med pudsede vægge og ståltag (Decra) og har termovinduer. Der er 2 bygninger udover boligen. Bygning 2 indeholder 3 hestebokse. Bygning 3: maskinhal. Huset er indrettet med entre/hall, køkken/alrum med Ikea-elementer og brændeovn, bryggers, stue med udgang til stor træterrasse, badeværelse med klinker og brus, værelse, fyrrum samt stue (jagtstue). 1. sal indeholder 3 værelser, walk-in-closet, badeværelse (hvor alt er revet ud). Husets lofter er listelofter og gulvene varierer mellem klinker, pergo- og plankegulve. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Siemens kogeplade, Thermor emhætte, Gram ovn, opvaskemaskine, fryser, vaskemaskine og tørretumbler – alle af mærket Siemens. Fryseren tilhører antageligt tredjemand. Ejendommen er generelt i almindelig god vedligeholdsmæssig stand indvendig og udvendig. Ejer har oplyst, at der er problemer med varmesystemet, så det ofte er nødvendigt at have el-radiatorer tændt. Badeværelset på 1. sal er ikke lavet færdigt. Der er afskallet puds flere steder på ydervægge. Ejer har oplyst, at der er problemer med vand på grunden, som er lavtliggende og i et moseområde. Ejendommen er delt op i to matrikler. Matriklen med hovedhus på ca. 3,2 ha er udlagt til have og eng/skov/mose. Den anden matrikel på ca. 5,4 ha er beliggende ca. 1 km hovedmatriklen og indeholder let skov, lille sø samt fundament på ca. 140 m2 fra nedbrændt bolig. Ejer har oplyst, at jagtretten er udlejet til kr. 1.000 pr. år. Rekvirenten har ikke modtaget en skriftlig lejekontrakt. Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til Næstved Kommune. Afløbsforholdene er angivet som mekanisk rensning med udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Der gælder særlig renseklasse. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Der er beskyttet natur af typen mose, eng, sø og vandløb. Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjer. Ejendommen er beliggende delvist ud til privat fællesvej, og der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligehold heraf. Der er landbrugspligt på ejendommen og formentlig bopælspligt. Der er ingen betalingsrettigheder tilknyttet ejendommen. Der er tinglyst servitutter på ejendommen, herunder om fredningsafgørelse vedrørende Torpe Mose, som ejendommen er beliggende ud til. For yderligere oplysninger henvises til udskrifter af servitutterne, som er vedlagt salgsopstillingen.   Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt 10 år fra 02-09-2011. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.   Iflg. BBR Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) . Matrikelnr.: 4c Ejerlav: TORPE BY, HERLUFMAGLE. Opførelsesår: 1937 Om-/tilbygningsår: 1983. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Andet materiale. Bebygget areal 242 m2, heraf indbygget udhus 50 m2. Samlet bygningsareal 242 m2. Samlet boligareal 262 m2.Tagetage 70 m2, heraf udnyttet 70 m2. Antal etager u. kælder & tagetage. Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Antal værelser: 6. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bemærkninger for bygning. Udhus er hobbyrum/gildesal. Opvarmning: Træpillefyr. Tagdækning: Decra Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)   Bygningsnr.: 2 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Matrikelnr.: 4c Ejerlav: TORPE BY, HERLUFMAGLE. Opførelsesår: 1947. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Bebygget areal 112 m2. Samlet bygningsareal 112 m2. Samlet boligareal 0 m2. Samlet erhvervsareal 112 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme   Bygningsnr.: 3 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Matrikelnr.: 4c Ejerlav: TORPE BY, HERLUFMAGLE. Opførelsesår: 1984. Materialer: Ydervæg: Metalplader Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 146 m2. Samlet bygningsareal 146 m2. Samlet boligareal 0 m2. Samlet erhvervsareal 146 m2. Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme. Bemærkninger for bygning: STALD & GARAGE   Oplysninger om grunde Matrikelnr. Ejerlav: 5c TORPE BY, HERLUFMAGLE Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav. Bemærkninger for grund: Indendørs olietank fjernet - oplyst 31.01.2012. Vandforsyning: Herluflille-Torpe Vandværk. Matrikelnr. Ejerlav: 4c TORPE BY, HERLUFMAGLE  
574 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
2.100.000
Bolig
262
Grund
86.381
Værelser
6
Byggeår
1937
Offentlig vurdering
2.500.000

Auktionsoplysninger

Dato
18-07-2017
Tidspunkt
13:20
Auktionssted
Fogedretten i Næstved
AS-nr
AS 3-81/2017
Auktionsnr.
2. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
2.100.000

BBR information

Vægtet areal
262 m²
Bygningsareal
242 m²
Samlet boligareal
262 m²
Bebygget areal
242 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
1983
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Andet materiale
Opvarmningsmiddel
Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Prishistorik

15-02-2012
2.000.000
06-10-2005
2.995.000
25-03-2001
2.100.000

Fogedretten

Fogedretten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Telefon
99 68 53 72
Fax
99 68 52 01
Email
foged.nae@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

NJORD Law Firm, Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon
33 12 45 22
Fax
Email
kgh@njordlaw.com
J. nr.
510742-220916/sas