Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Vedbæk Strandvej 330C 2950 Vedbæk

Vedbæk Strandvej 330C, 2950 Vedbæk

Grund

Auktionsdato
31-05-2017 14:00

Beskrivelse

Tinglyst areal 4.188 m², heraf vej 307 m². 1. Indledning - ejendommenGrunden er beliggende Vedbæk Strandvej 330C, 2950 Vedbæk, matr. nr. 6B Agershvile, Vedbæk.Grunden er beliggende tæt ved Vedbæk havn. Der er natur samt skov og sø tæt ved ejendommens ene side og Øresund ligger mod den anden side. Efter oplysninger fra kommunen er der ikke igangværende byggesager.Der pågår p.t. byggeri på matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326. Konkursboet har ikke givet tilladelse til, at de respektive bygherrer anvender konkursboets ejendom til kørsel, opfyldning mv. 2. Lokalplan 225Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede på mødet den 19.03.2013 at vedtage Lokalplan 225 for Rosenlund. Lokalplanen er vedlagt som bilag 8.Det fremgår, at formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanen, og at nye boliger opføres i harmoni med karakteren af Strandvejsområdet og i en ensartet arkitektonisk fremtræden i delområde 1. Det er også et formål at sikre den bevaringsværdige hovedbygning Rosenlund, at udpege bevaringsværdig beplantning og sikre en parkkarakter omkring Rosenlund. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for den arkitektoniske fremtræden af ny bebyggelse og for udformning af de ubebyggede arealer samt nærmere bestemmelser for beplantning, belægning og belysning.Af lokalplanens punkt 11 fremgår, at der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens delområde 1 med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Grundejerforeningen er ikke etableret. Grunden er udlagt som fællesareal efter Lokalplan 225 for matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, matr. nr. 5 t Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326.Der henvises i øvrigt til Lokalplan 225.3. EjendomsskatterEjendomsskatter vedrørende matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, matr. nr. 5 t Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, matr. nr. 6 b Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330C, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, har hidtil været pålagt matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk, idet der ikke har foreligget selvstændige skatteansættelser.Der foreligger pr. 01.10.2016 omvurderinger af ejendommene. Rudersdal kommune har oplyst, at omvurderingerne har virkning fra den 01.01.2018.Det samlede areal pålagt ejendomsskat udgør 8.348 m², hvoraf matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, udgør 1.909 m², matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, udgør 820 m², matr. nr. 5 Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, udgør 820 m², matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, udgør 2.528 m², og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, udgør 2.271 m².For 1. og 2. kvartal 2017 udgør den forholdsmæssige ejendomsskat for matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, kr. 107.022,43, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, kr. 45.970,87, matr. nr. 5 t Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, kr. 45.970,87, matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, kr. 141.724,83, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, kr. 127.316,89.
Tinglyst areal 4.188 m², heraf vej 307 m². 1. Indledning - ejendommenGrunden er beliggende Vedbæk Strandvej 330C, 2950 Vedbæk, matr. nr. 6B Agershvile, Vedbæk.Grunden er beliggende tæt ved Vedbæk havn. Der er natur samt skov og sø tæt ved ejendommens ene side og Øresund ligger mod den anden side. Efter oplysninger fra kommunen er der ikke igangværende byggesager.Der pågår p.t. byggeri på matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326. Konkursboet har ikke givet tilladelse til, at de respektive bygherrer anvender konkursboets ejendom til kørsel, opfyldning mv. 2. Lokalplan 225Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede på mødet den 19.03.2013 at vedtage Lokalplan 225 for Rosenlund. Lokalplanen er vedlagt som bilag 8.Det fremgår, at formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanen, og at nye boliger opføres i harmoni med karakteren af Strandvejsområdet og i en ensartet arkitektonisk fremtræden i delområde 1. Det er også et formål at sikre den bevaringsværdige hovedbygning Rosenlund, at udpege bevaringsværdig beplantning og sikre en parkkarakter omkring Rosenlund. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for den arkitektoniske fremtræden af ny bebyggelse og for udformning af de ubebyggede arealer samt nærmere bestemmelser for beplantning, belægning og belysning.Af lokalplanens punkt 11 fremgår, at der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens delområde 1 med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Grundejerforeningen er ikke etableret. Grunden er udlagt som fællesareal efter Lokalplan 225 for matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, matr. nr. 5 t Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326.Der henvises i øvrigt til Lokalplan 225.3. EjendomsskatterEjendomsskatter vedrørende matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, matr. nr. 5 t Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, matr. nr. 6 b Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330C, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, har hidtil været pålagt matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk, idet der ikke har foreligget selvstændige skatteansættelser.Der foreligger pr. 01.10.2016 omvurderinger af ejendommene. Rudersdal kommune har oplyst, at omvurderingerne har virkning fra den 01.01.2018.Det samlede areal pålagt ejendomsskat udgør 8.348 m², hvoraf matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, udgør 1.909 m², matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, udgør 820 m², matr. nr. 5 Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, udgør 820 m², matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, udgør 2.528 m², og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, udgør 2.271 m².For 1. og 2. kvartal 2017 udgør den forholdsmæssige ejendomsskat for matr. nr. 5 e Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, kr. 107.022,43, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, kr. 45.970,87, matr. nr. 5 t Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, kr. 45.970,87, matr. nr. 6 a Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, kr. 141.724,83, og matr. nr. 6 c Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, kr. 127.316,89.
59 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
-
Grund
-
Værelser
-
Byggeår
-
Offentlig vurdering
-

Auktionsoplysninger

Dato
31-05-2017
Tidspunkt
14:00
Auktionssted
Fogedretten i Lyngby
AS-nr
AS 131-2016
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
16-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Ingen BBR information tilgængelig

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kongens Lyngby
Telefon
99 68 48 00
Fax
Email
foged.lyn@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Kurator, advokat Anne Birgitte Gammeljord
Poul Ankers Gade 2
1271 København K
Telefon
53 73 71 63
Fax
Email
J. nr.