Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Nedre Bukkjærvej 8 6933 Kibæk

Nedre Bukkjærvej 8, 6933 Kibæk

Landejendom

Auktionsdato
23-06-2017 10:40

Beskrivelse

Ejendommen, som er en landejendom, er ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1931. Ydervæggene er i mursten og tagdækningen er cementsten. Bebygget areal udgør 154 m2, hvortil kommer 30 m2 udnyttet tagetage, således at det samlede boligareal herefter udgør 174 m2, jfr. BBR-meddelelsen. Der er endvidere en kælder med et registreret areal på 20 m2. Det tinglyste areal udgør 19999 m2, heraf vej 0 m2. Stuehuset består i stueplan af køkken, stue, 2 værelser samt badeværelse. På 1. sal er der stue og to små værelser, alle disse rum er under renovering, ligesom alle værelser i stueplan er under renovering. Som ejendommen fremstår nu, fremstår den i meget dårligt stand. Ejendommen opvarmes via oliefyr. Vandforsyning sker fra vandindvindingsanlæg (egen boring til 1. el. 2 ejendomme). Ejendommens afløbsforhold er med ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd. Udledningstilladelse mangler ifølge BBR-ejermeddelelsen. Ejendommen er udlejet, men vi er pt. ikke i besiddelse af lejekontrakten. Ifølge det oplyste fra lejerne er der indbetalt kr. 30.000,00 i depositum, og den månedlige husleje udgør kr. 10.000,00. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, ejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Fremvisning af ejendommen vil ske efter forudgående tilmelding til sekretær Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88 91 92 41, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest den 13. juni 2017. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning. Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering: En auktionskøber skal som følge af hvidvaskreglerne legitimere sig overfor kreditforeningen. Er auktionskøber en fysisk person, skal der udleveres kopi af sundhedskort og billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort til kreditforeningen eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, skal der udleveres tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt legitimation for de fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte). Legitimationen skal være tydelig og let læselig Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og godkendt af kreditforeningen eller dennes repræsentant.    
Ejendommen, som er en landejendom, er ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1931. Ydervæggene er i mursten og tagdækningen er cementsten. Bebygget areal udgør 154 m2, hvortil kommer 30 m2 udnyttet tagetage, således at det samlede boligareal herefter udgør 174 m2, jfr. BBR-meddelelsen. Der er endvidere en kælder med et registreret areal på 20 m2. Det tinglyste areal udgør 19999 m2, heraf vej 0 m2. Stuehuset består i stueplan af køkken, stue, 2 værelser samt badeværelse. På 1. sal er der stue og to små værelser, alle disse rum er under renovering, ligesom alle værelser i stueplan er under renovering. Som ejendommen fremstår nu, fremstår den i meget dårligt stand. Ejendommen opvarmes via oliefyr. Vandforsyning sker fra vandindvindingsanlæg (egen boring til 1. el. 2 ejendomme). Ejendommens afløbsforhold er med ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd. Udledningstilladelse mangler ifølge BBR-ejermeddelelsen. Ejendommen er udlejet, men vi er pt. ikke i besiddelse af lejekontrakten. Ifølge det oplyste fra lejerne er der indbetalt kr. 30.000,00 i depositum, og den månedlige husleje udgør kr. 10.000,00. Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, ejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Fremvisning af ejendommen vil ske efter forudgående tilmelding til sekretær Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88 91 92 41, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest den 13. juni 2017. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning. Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering: En auktionskøber skal som følge af hvidvaskreglerne legitimere sig overfor kreditforeningen. Er auktionskøber en fysisk person, skal der udleveres kopi af sundhedskort og billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort til kreditforeningen eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, skal der udleveres tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt legitimation for de fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte). Legitimationen skal være tydelig og let læselig Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og godkendt af kreditforeningen eller dennes repræsentant.    
261 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
174
Grund
19.999
Værelser
6
Byggeår
1931
Offentlig vurdering
1.300.000

Auktionsoplysninger

Dato
23-06-2017
Tidspunkt
10:40
Auktionssted
Fogedretten i Herning
AS-nr
AS 61/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
174 m²
Bygningsareal
154 m²
Samlet boligareal
174 m²
Bebygget areal
154 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
1979
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Cementsten
Opvarmningsmiddel
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Prishistorik

01-12-1998
1.075.000
16-11-1998
1.570.000
13-10-1998
1.100.000

Fogedretten

Fogedretten i Herning
Haraldsgade 28, Retssal C
7400 Herning
Telefon
99 68 60 00
Fax
Email
foged.her@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

DAHL Herning Advokataktieselskab, Egon Bjørn Andersen
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning
Telefon
88 91 92 00
Fax
Email
eba@dahllaw.dk
J. nr.
145005