Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Birkestien 9 8400 Ebeltoft

Birkestien 9, 8400 Ebeltoft

Fritidsbolig

Auktionsdato
21-06-2017 10:30

Beskrivelse

BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen matr.nr. 112 AI, Ebeltoft Markjorder, Ebeltoft beliggende Birkestien 9, 8400 Ebeltoft: Ejendommen består af et sommerhus, beliggende på 2.560 m2 grund, hvoraf 0 m2 udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på 1.100.000,00samt en grundværdi på kr. 579.800,00. Ejendommen er beliggende i Ebeltoft tæt på strand. Beboelsesbygningen er i BBR-ejermeddelelsen som et sommerhus, opført i 1951. Ejendommen med et bebygget grundareal på 63 m² og et samlet boligareal på 63 m². Ejendommen er opført i letbeton med fibercement, herunder asbest som tagdækning. Ejendommens vedligeholdelses-stand er under middel. Ejendommen består af en indgang til udestuen, hvorfra der er adgang til stuen med brænde-ovn. Herfra er der adgang til et lille køkken, og en mellem gang med adgang wc/bad samt et værelse. Derudover er der adgang til garagen. Til ejendommen er der en garage. Bygningen er i BBR- ejermeddelelsen, opført i 1951. Ejen-dommen med et bebygget grundareal på 20 m². Carporten er opført med træbeklædning og med fibercement, herunder asbest som tagdækning. Følgende hårde hvidevarer forefindes: Ukendt ovn/komfur. Varmeinstallation: Ovne til fast brændsel i form af brændeovn. Vandforsyning: Privat alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand. Der foreligger ingen kendt tilladelse. Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder. ********** Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og fo-refindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekviren-ten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdel-se. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.  
BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen matr.nr. 112 AI, Ebeltoft Markjorder, Ebeltoft beliggende Birkestien 9, 8400 Ebeltoft: Ejendommen består af et sommerhus, beliggende på 2.560 m2 grund, hvoraf 0 m2 udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på 1.100.000,00samt en grundværdi på kr. 579.800,00. Ejendommen er beliggende i Ebeltoft tæt på strand. Beboelsesbygningen er i BBR-ejermeddelelsen som et sommerhus, opført i 1951. Ejendommen med et bebygget grundareal på 63 m² og et samlet boligareal på 63 m². Ejendommen er opført i letbeton med fibercement, herunder asbest som tagdækning. Ejendommens vedligeholdelses-stand er under middel. Ejendommen består af en indgang til udestuen, hvorfra der er adgang til stuen med brænde-ovn. Herfra er der adgang til et lille køkken, og en mellem gang med adgang wc/bad samt et værelse. Derudover er der adgang til garagen. Til ejendommen er der en garage. Bygningen er i BBR- ejermeddelelsen, opført i 1951. Ejen-dommen med et bebygget grundareal på 20 m². Carporten er opført med træbeklædning og med fibercement, herunder asbest som tagdækning. Følgende hårde hvidevarer forefindes: Ukendt ovn/komfur. Varmeinstallation: Ovne til fast brændsel i form af brændeovn. Vandforsyning: Privat alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand. Der foreligger ingen kendt tilladelse. Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder. ********** Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og fo-refindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekviren-ten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdel-se. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.  
276 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
63
Grund
2.560
Værelser
2
Byggeår
1951
Offentlig vurdering
-

Auktionsoplysninger

Dato
21-06-2017
Tidspunkt
10:30
Auktionssted
Fogedretten i Randers
AS-nr
AS 54-70/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
63 m²
Bygningsareal
63 m²
Samlet boligareal
63 m²
Bebygget areal
63 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Prishistorik

28-11-1995
250.000

Fogedretten

Fogedretten i Randers
Nørregade 1
8900 Randers C
Telefon
99 68 86 50
Fax
Email
randers@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokaterne Passagen, Rasmus Grejsen Lynge
Passagen 4
8500 Grenaa
Telefon
86 32 24 00
Fax
Email
rgl@advokaternepassagen.dk
J. nr.
219479