Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Vedbæk Strandvej 328 2950 Vedbæk

Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk

Erhverv/andet

Auktionsdato
31-05-2017 14:00

Beskrivelse

Tinglyst areal 2.528 m², heraf vej 0 m². 1. Indledning - ejendommenEjendommen er beliggende Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk, matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk. Ejendommen er beliggende tæt ved Vedbæk havn. Der er natur samt skov og sø tæt ved ejendommens ene side og Øresund ligger mod den anden side.Ejendommen er opført i palæ-stil i 1918 af arkitekt Sven Risum. Ejendommen er gennemgribende istandsat i 2011 og frem med respekt for de oprindelige detaljer – men med moderne islæt. Ejendommens ydermure er mursten og med pudsede facader. Tagdækningen er sortglaseret tegl.Efter oplysninger fra kommunen er der igangværende byggesager, jf. bilag 19.Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommens bygningsareal 500 m² og bruttoetageareal 1.275 m². I BBR-meddelelsen er 311 m² af kælderarealet medregnet i bruttoetagearealet, som p.t. samme sted står angivet som ren erhverv. De resterende 40 m² udgøres af kælderareal. Ved konvertering til beboelse må det forventes, at kælderarealet vil blive registreret som sekundært areal. Efter BBR-meddelelsen er ejendommen tilsluttet offentligt alment vandforsyningsanlæg, kloakeret til offentligt spildevandsanlæg, el tilsluttet Dong og opvarmning sker ved centralvarme fra eget anlæg (naturgas) med supplerende varme.Ejendommen består af en hovedbygning og 2 sidefløje. Hovedbygning og den sydlige fløj er p.t. udlejet til beboelse. Den nordlige fløj er p.t. udlejet til erhverv.Foran ejendommen er der et flot gårdanlæg med ny chaussestensbelægning samt smedejernshegn med murede søjler mod vejen.Fra hovedhuset mod Øresund findes have, der efter lokalplan 225 skal udlægges som fællesareal. Det er for kurator oplyst, at man i forbindelse med renoveringen ikke har fået sikret ejendommen effektivt mod fugt i kælderniveau, hvilket har medført, at flere af ejendommens kældervægge, specielt mod vejen, skulle bære præg af fugtskader i form af pudsafskalning og salpeterudtræk mv.Der pågår p.t. byggeri på matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326. Konkursboet har ikke givet tilladelse til, at de respektive bygherrer anvender konkursboets ejendom til kørsel, opfyldning mv. Der har været udført svampereparation på ejendommen, jf. bilag 30, hvortil der henvises. 2. Lokalplan 225Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede på mødet den 19.03.2013 at vedtage Lokalplan 225 for Rosenlund. Lokalplanen er vedlagt som bilag 9.Det fremgår, at formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanen, og at nye boliger opføres i harmoni med karakteren af Strandvejsområdet og i en ensartet arkitektonisk fremtræden i delområde 1. Det er også et formål at sikre den bevaringsværdige hovedbygning Rosenlund, at udpege bevaringsværdig beplantning og sikre en parkkarakter omkring Rosenlund. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for den arkitektoniske fremtræden af ny bebyggelse og for udformning af de ubebyggede arealer samt nærmere bestemmelser for beplantning, belægning og belysning.Af lokalplanens punkt 3.4 fremgår, at hovedbygningen Rosenlund skal anvendes til bolig for én familie. Den nordlige fløj kan anvendes til liberalt erhverv for den som bebor ejendommen under forudsætning af, at parkering kan anvises indenfor lokalplanens område.Det kan derfor ikke udelukkes, at de nuværende erhvervslejemål er i strid med lokalplanens krav.Af lokalplanens punkt 11 fremgår, at der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens delområde 1 med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Grundejerforeningen er ikke etableret. Der henvises i øvrigt til Lokalplan 225.3. Ejendommens indretning3.1 Hovedbygningen og den sydlige fløj (der p.t. er udlejet til boligformål).Hovedindgangen til ejendommens hovedbygning og sydlige fløj går via dobbeltdør til stor hall med fliser, pejs og svungen trappe med markante udskæringer. I den sydlige fløj af stueplan er der et stort køkken/alrum med loft til kip med store synlige tværgående spær samt moderne hvide køkkenelementer. I køkkenet er der 2 køleskabe af mærket Miele, 1 opvaskemaskine af mærket Miele, 1 indbygningsovn af mærket Miele samt induktionkogeplader af mærket Miele. Fra køkkenet er der adgang til lille depotrum, hvor der bl.a. er skabsfryser af mærket Bauknecht. I tilknytning hertil er der et grovkøkken/vaskerum, der er indrettet med hvide elementer, 1 vaskemaskine af mærket Miele samt 1 tørretumbler af mærket Miele. I stueetagen er der endvidere et badeværelse med toilet. Gulvet er sildebensparket.I ejendommens hovedbygning i stueplan er der 3 stuer en suite. Den midterste har adgang til terrassen mod vandet. Den sydlige stue har pejs. Den nordlige stue er indrettet med afskærmning og depotrum. Gulvet er sildebensparket.Hovedbygningens 1. sal består af et stort soveværelse med walk-in closet, og via glasparti er der adgang til 1 stort badeværelse. I badeværelset er der et stort badekar, bruser, skabsarrangement med 2 håndvaske og toilet. Der er udsigt over Øresund. Der er herudover 2 store værelser. Fra den nordlige del af 1. salen på hovedbygningen er der adgang til 1. salen over den nordlige fløj, der har skrå lofter med fritliggende bjælker. Der er trægulve.Hovedbygningens 2. sal indeholder 2 værelser, glaspartier med adgang til toilet og badefacilitet samt glaspartier med adgang til ikke apterede badefaciliteter mv. 2. salen har skrå vægge. Der er trægulve.Lejekontrakten er vedlagt salgsopstillingen som bilag 26.Det fremgår af lejekontrakten bl.a., at følgende inventar i lejeforholdet ved lejemålets indgåelse tilhører udlejeren: Komfur, køleskab og opvaskemaskine.Lejer har anført, at alle hvidevarer bortset kogeplader, 1 køleskab og opvaskemaskinen tilhører lejer.3.2. Den nordlige fløj (der p.t. er udlejet til erhvervsformål)I stueetagen er der en fordelingsgang, et stort arbejdsrum, et køkken og toiletrum med håndvask og 2 separate toiletter. Fra arbejdsrummet er der trappe til kælder. Der er sildebensparket i stueetagen.Køkkenet er indrettet med hvide elementer, hvid bordplade, køleskab er mærket Siemens, ovn og opvaskemaskine af mærket Miele. Køkkenet ligger ud til fordelingsgangen.Fra det store arbejdsrum er der adgang til kælderetagen, der under den nordlige fløj består af 3 rum, der p.t. bruges som mødelokaler, fordelingsgang, 1 lille teknikrum og et lille depotrum. Der er endvidere badeværelse med toilet og brus.Fra kælderetagen i den nordlige fløj, er der adgang til 4 depotrum samt et teknikrum.Lejekontrakterne er vedlagt salgsopstillingen som bilag 27-29.Det bemærkes, at der på adressen er registreret en lang række selskaber/virksomheder, som ikke har indgået lejekontrakt vedrørende ejendommen. Efter lejekontrakterne er fremleje ikke tilladt. Efter det for konkursboet foreliggende, er der tale om selskabsadministration.4. EjendomsskatterEjendomsskatter vedrørende matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, matr. nr. 5 t, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, matr. nr. 6 b, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330C, og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, har hidtil været pålagt matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk, idet der ikke har foreligget selvstændige skatteansættelser.Der foreligger pr. 01.10.2016 omvurderinger af ejendommene. Rudersdal Kommune har oplyst, at omvurderingerne har virkning fra den 01.01.2018.Det samlede areal pålagt ejendomsskat udgør 8.348 m², hvoraf matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, udgør 1.909 m², matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, udgør 820 m², matr. nr. 5 t, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, udgør 820 m², matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, udgør 2.528 m², og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, udgør 2.271 m².For 1. og 2. kvartal 2017 udgør den forholdsmæssige ejendomsskat for matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, kr. 107.022,43, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, kr. 45.970,87, matr. nr. 5 t, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, kr. 45.970,87, matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, kr. 141.724,83, og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, kr. 127.316,89.
Tinglyst areal 2.528 m², heraf vej 0 m². 1. Indledning - ejendommenEjendommen er beliggende Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk, matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk. Ejendommen er beliggende tæt ved Vedbæk havn. Der er natur samt skov og sø tæt ved ejendommens ene side og Øresund ligger mod den anden side.Ejendommen er opført i palæ-stil i 1918 af arkitekt Sven Risum. Ejendommen er gennemgribende istandsat i 2011 og frem med respekt for de oprindelige detaljer – men med moderne islæt. Ejendommens ydermure er mursten og med pudsede facader. Tagdækningen er sortglaseret tegl.Efter oplysninger fra kommunen er der igangværende byggesager, jf. bilag 19.Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommens bygningsareal 500 m² og bruttoetageareal 1.275 m². I BBR-meddelelsen er 311 m² af kælderarealet medregnet i bruttoetagearealet, som p.t. samme sted står angivet som ren erhverv. De resterende 40 m² udgøres af kælderareal. Ved konvertering til beboelse må det forventes, at kælderarealet vil blive registreret som sekundært areal. Efter BBR-meddelelsen er ejendommen tilsluttet offentligt alment vandforsyningsanlæg, kloakeret til offentligt spildevandsanlæg, el tilsluttet Dong og opvarmning sker ved centralvarme fra eget anlæg (naturgas) med supplerende varme.Ejendommen består af en hovedbygning og 2 sidefløje. Hovedbygning og den sydlige fløj er p.t. udlejet til beboelse. Den nordlige fløj er p.t. udlejet til erhverv.Foran ejendommen er der et flot gårdanlæg med ny chaussestensbelægning samt smedejernshegn med murede søjler mod vejen.Fra hovedhuset mod Øresund findes have, der efter lokalplan 225 skal udlægges som fællesareal. Det er for kurator oplyst, at man i forbindelse med renoveringen ikke har fået sikret ejendommen effektivt mod fugt i kælderniveau, hvilket har medført, at flere af ejendommens kældervægge, specielt mod vejen, skulle bære præg af fugtskader i form af pudsafskalning og salpeterudtræk mv.Der pågår p.t. byggeri på matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326. Konkursboet har ikke givet tilladelse til, at de respektive bygherrer anvender konkursboets ejendom til kørsel, opfyldning mv. Der har været udført svampereparation på ejendommen, jf. bilag 30, hvortil der henvises. 2. Lokalplan 225Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede på mødet den 19.03.2013 at vedtage Lokalplan 225 for Rosenlund. Lokalplanen er vedlagt som bilag 9.Det fremgår, at formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanen, og at nye boliger opføres i harmoni med karakteren af Strandvejsområdet og i en ensartet arkitektonisk fremtræden i delområde 1. Det er også et formål at sikre den bevaringsværdige hovedbygning Rosenlund, at udpege bevaringsværdig beplantning og sikre en parkkarakter omkring Rosenlund. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for den arkitektoniske fremtræden af ny bebyggelse og for udformning af de ubebyggede arealer samt nærmere bestemmelser for beplantning, belægning og belysning.Af lokalplanens punkt 3.4 fremgår, at hovedbygningen Rosenlund skal anvendes til bolig for én familie. Den nordlige fløj kan anvendes til liberalt erhverv for den som bebor ejendommen under forudsætning af, at parkering kan anvises indenfor lokalplanens område.Det kan derfor ikke udelukkes, at de nuværende erhvervslejemål er i strid med lokalplanens krav.Af lokalplanens punkt 11 fremgår, at der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens delområde 1 med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Grundejerforeningen er ikke etableret. Der henvises i øvrigt til Lokalplan 225.3. Ejendommens indretning3.1 Hovedbygningen og den sydlige fløj (der p.t. er udlejet til boligformål).Hovedindgangen til ejendommens hovedbygning og sydlige fløj går via dobbeltdør til stor hall med fliser, pejs og svungen trappe med markante udskæringer. I den sydlige fløj af stueplan er der et stort køkken/alrum med loft til kip med store synlige tværgående spær samt moderne hvide køkkenelementer. I køkkenet er der 2 køleskabe af mærket Miele, 1 opvaskemaskine af mærket Miele, 1 indbygningsovn af mærket Miele samt induktionkogeplader af mærket Miele. Fra køkkenet er der adgang til lille depotrum, hvor der bl.a. er skabsfryser af mærket Bauknecht. I tilknytning hertil er der et grovkøkken/vaskerum, der er indrettet med hvide elementer, 1 vaskemaskine af mærket Miele samt 1 tørretumbler af mærket Miele. I stueetagen er der endvidere et badeværelse med toilet. Gulvet er sildebensparket.I ejendommens hovedbygning i stueplan er der 3 stuer en suite. Den midterste har adgang til terrassen mod vandet. Den sydlige stue har pejs. Den nordlige stue er indrettet med afskærmning og depotrum. Gulvet er sildebensparket.Hovedbygningens 1. sal består af et stort soveværelse med walk-in closet, og via glasparti er der adgang til 1 stort badeværelse. I badeværelset er der et stort badekar, bruser, skabsarrangement med 2 håndvaske og toilet. Der er udsigt over Øresund. Der er herudover 2 store værelser. Fra den nordlige del af 1. salen på hovedbygningen er der adgang til 1. salen over den nordlige fløj, der har skrå lofter med fritliggende bjælker. Der er trægulve.Hovedbygningens 2. sal indeholder 2 værelser, glaspartier med adgang til toilet og badefacilitet samt glaspartier med adgang til ikke apterede badefaciliteter mv. 2. salen har skrå vægge. Der er trægulve.Lejekontrakten er vedlagt salgsopstillingen som bilag 26.Det fremgår af lejekontrakten bl.a., at følgende inventar i lejeforholdet ved lejemålets indgåelse tilhører udlejeren: Komfur, køleskab og opvaskemaskine.Lejer har anført, at alle hvidevarer bortset kogeplader, 1 køleskab og opvaskemaskinen tilhører lejer.3.2. Den nordlige fløj (der p.t. er udlejet til erhvervsformål)I stueetagen er der en fordelingsgang, et stort arbejdsrum, et køkken og toiletrum med håndvask og 2 separate toiletter. Fra arbejdsrummet er der trappe til kælder. Der er sildebensparket i stueetagen.Køkkenet er indrettet med hvide elementer, hvid bordplade, køleskab er mærket Siemens, ovn og opvaskemaskine af mærket Miele. Køkkenet ligger ud til fordelingsgangen.Fra det store arbejdsrum er der adgang til kælderetagen, der under den nordlige fløj består af 3 rum, der p.t. bruges som mødelokaler, fordelingsgang, 1 lille teknikrum og et lille depotrum. Der er endvidere badeværelse med toilet og brus.Fra kælderetagen i den nordlige fløj, er der adgang til 4 depotrum samt et teknikrum.Lejekontrakterne er vedlagt salgsopstillingen som bilag 27-29.Det bemærkes, at der på adressen er registreret en lang række selskaber/virksomheder, som ikke har indgået lejekontrakt vedrørende ejendommen. Efter lejekontrakterne er fremleje ikke tilladt. Efter det for konkursboet foreliggende, er der tale om selskabsadministration.4. EjendomsskatterEjendomsskatter vedrørende matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, matr. nr. 5 t, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, matr. nr. 6 b, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330C, og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, har hidtil været pålagt matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk, idet der ikke har foreligget selvstændige skatteansættelser.Der foreligger pr. 01.10.2016 omvurderinger af ejendommene. Rudersdal Kommune har oplyst, at omvurderingerne har virkning fra den 01.01.2018.Det samlede areal pålagt ejendomsskat udgør 8.348 m², hvoraf matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, udgør 1.909 m², matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, udgør 820 m², matr. nr. 5 t, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, udgør 820 m², matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, udgør 2.528 m², og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, udgør 2.271 m².For 1. og 2. kvartal 2017 udgør den forholdsmæssige ejendomsskat for matr. nr. 5 e, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 332, kr. 107.022,43, matr. nr. 5 f Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330B, kr. 45.970,87, matr. nr. 5 t, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 330A, kr. 45.970,87, matr. nr. 6 a, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 328, kr. 141.724,83, og matr. nr. 6 c, Agershvile, Vedbæk, beliggende Vedbæk Strandvej 326, kr. 127.316,89.
225 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
-
Grund
-
Værelser
-
Byggeår
-
Offentlig vurdering
42.000.000

Auktionsoplysninger

Dato
31-05-2017
Tidspunkt
14:00
Auktionssted
Fogedretten i Lyngby
AS-nr
AS 128-2016
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
16-05-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
-
Bygningsareal
682 m²
Samlet boligareal
-
Bebygget areal
500 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
2012
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Tegl
Opvarmningsmiddel
Naturgas

Prishistorik

Ingen prishistorik tilgængelig

Fogedretten

Fogedretten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kongens Lyngby
Telefon
99 68 48 00
Fax
Email
foged.lyn@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Kurator, advokat Anne Birgitte Gammeljord
Poul Ankers Gade 2
1271 København K
Telefon
53 73 71 63
Fax
Email
J. nr.