Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Lille Randers 3b 8410 Rønde

Lille Randers 3b, 8410 Rønde

Villa

Auktionsdato
21-06-2017 10:00

Beskrivelse

BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen matr.nr. 51 A, Thorsager By, Thorsager beliggende Lille Randers 3B, 8410 Rønde: Ejendommen består af et ældre murstenshus, beliggende på 1.055 m2 grund, hvoraf 0 m2 ud-gør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på 670.000,00 samt en grundværdi på kr. 156.700,00. Ejendommen er beliggende tæt på centrum af Thorsager. Der er påbegyndt en re-novering af ejendommen indvendigt. Beboelsesbygningen er i BBR registreret som et fritliggende enfamilieshus, opført i 1910 men er der påbegyndt totalrenovering inden for de sidste par år. Ejendommen med et bebygget grund-areal på 75 m² og en kælder på 10 m², der ikke er godkendt til beboelse samt på udnyttet tag-etage på 47 m², og et samlet boligareal på 122 m². Det blev besigtigelse konstateret at kælde-ren var sløjfet fra ejerens side.  Ejendommen er opført med mursten og fibercement, herun-der asbest som tagdækning. Indgang til ejendommen sker via entré/bryggers hvorfor der er adgang til en opbevarings-hus/udhus samt adgang til køkkenet. Fra køkkenet er der adgang til toilet/bad og stue samt en trappe til 1. etage. Fra trappen til 1. etage er der adgang til mellemgang hvorfra der er adgang til 3 værelser. Ejendommen er der tillige registreret 2 bygninger klassificeret som værende udhuse. Bygningen er i BBR registreret, opført i 1910. Ejendommen med et bebygget grundareal på henholdsvis 16 m² og 14 m². Ejendommen er opført med mursten og cement som tagdækning. Derudover er der skur på grunden opført i træ som ikke er fremgår af BBR-meddelelsen. An-slået. Bygningen er i dårlig stand. Ved besigtigelse kunne det konstateres uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og det oplyste i BBR-meddelelsen. Følgende hårde hvidevarer forefindes: Ikea køle/fryseskab, ovn og keramisk kogeplade samt Hi-Star emhætte. Derudover var der AEG tørretumbler, Gorenje vaskemaskine samt ukendt kummefryser. Ifølge ejeren var der sket ændring af opvarmningen således, at ejendommen var tilsluttet fjernvarme, og ikke opvarmet med elektricitet som oplyst i BBR-meddelelsen. Varmeinstallation: Fjernvarme. Vandforsyning: Privat alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.   ********** Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og fo-refindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekviren-ten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdel-se. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.
BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen matr.nr. 51 A, Thorsager By, Thorsager beliggende Lille Randers 3B, 8410 Rønde: Ejendommen består af et ældre murstenshus, beliggende på 1.055 m2 grund, hvoraf 0 m2 ud-gør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på 670.000,00 samt en grundværdi på kr. 156.700,00. Ejendommen er beliggende tæt på centrum af Thorsager. Der er påbegyndt en re-novering af ejendommen indvendigt. Beboelsesbygningen er i BBR registreret som et fritliggende enfamilieshus, opført i 1910 men er der påbegyndt totalrenovering inden for de sidste par år. Ejendommen med et bebygget grund-areal på 75 m² og en kælder på 10 m², der ikke er godkendt til beboelse samt på udnyttet tag-etage på 47 m², og et samlet boligareal på 122 m². Det blev besigtigelse konstateret at kælde-ren var sløjfet fra ejerens side.  Ejendommen er opført med mursten og fibercement, herun-der asbest som tagdækning. Indgang til ejendommen sker via entré/bryggers hvorfor der er adgang til en opbevarings-hus/udhus samt adgang til køkkenet. Fra køkkenet er der adgang til toilet/bad og stue samt en trappe til 1. etage. Fra trappen til 1. etage er der adgang til mellemgang hvorfra der er adgang til 3 værelser. Ejendommen er der tillige registreret 2 bygninger klassificeret som værende udhuse. Bygningen er i BBR registreret, opført i 1910. Ejendommen med et bebygget grundareal på henholdsvis 16 m² og 14 m². Ejendommen er opført med mursten og cement som tagdækning. Derudover er der skur på grunden opført i træ som ikke er fremgår af BBR-meddelelsen. An-slået. Bygningen er i dårlig stand. Ved besigtigelse kunne det konstateres uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og det oplyste i BBR-meddelelsen. Følgende hårde hvidevarer forefindes: Ikea køle/fryseskab, ovn og keramisk kogeplade samt Hi-Star emhætte. Derudover var der AEG tørretumbler, Gorenje vaskemaskine samt ukendt kummefryser. Ifølge ejeren var der sket ændring af opvarmningen således, at ejendommen var tilsluttet fjernvarme, og ikke opvarmet med elektricitet som oplyst i BBR-meddelelsen. Varmeinstallation: Fjernvarme. Vandforsyning: Privat alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.   ********** Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og fo-refindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekviren-ten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler. Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdel-se. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.
81 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
122
Grund
587
Værelser
4
Byggeår
1910
Offentlig vurdering
1.200.000

Auktionsoplysninger

Dato
21-06-2017
Tidspunkt
10:00
Auktionssted
Fogedretten i Randers
AS-nr
AS 54-73/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
122 m²
Bygningsareal
122 m²
Samlet boligareal
122 m²
Bebygget areal
75 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Elektricitet

Prishistorik

08-10-2007
695.000

Fogedretten

Fogedretten i Randers
Nørregade 1
8900 Randers C
Telefon
99 68 86 50
Fax
Email
randers@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

Advokaterne Passagen, Rasmus Grejsen Lynge
Passagen 4
8500 Grenaa
Telefon
86 32 24 00
Fax
Email
rgl@advokaternepassagen.dk
J. nr.
219488