Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Fynslundvej 98 6064 Jordrup

Fynslundvej 98, 6064 Jordrup

Villa

Auktionsdato
29-06-2017 09:40

Beskrivelse

Tinglyst areal 15.003 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser med 3 km til Jordrup by med indkøbsmuligheder og 14 km til Kolding. Huset fremstår med pudsede ydervægge og skifertag. Husets vinduer er ældre termovinduer i trærammer. Husets gulve varierer mellem pergogulve, støbte gulve, tæppebelagte gulve og klinkegulve. Lofterne varierer mellem bl.a. filtede lofter og pladelofter. Huset er i stueetagen indrettet med entre med adgang til bryggers/fyrrum, et værelse, soveværelse, stue med brændeovn, spisekøkken/alrum med ca. 15 år gamle elementer samt med udgang til entre og værelse samt badeværelse med brus, vask og toilet. 1. sal tilgås via trappe i gavlen udefra og rummer forgang, åbent køkkenområde med ældre elementer og spiseplads, stue samt adgang til badeværelse med brus, toilet og vask. Fra stuen er adgang til baggang med vaske- og skabsmuligheder samt trappe ned til staldområde.Ved besigtigelsen konstateredes følgende hårde hvidevarer: Wasco keramisk kogeplade, Brandt emhætte, Smeg indbygningsovn, Electrolux opvaskemaskine samt Husqvarna køleskab. Tørretumbler og vaskemaskine tilhører efter det oplyste lejer.Ejendommen opvarmes ved fastbrændselsfyr og el-varme et par steder. Der er supplement af brændeovne. Ifølge BBR er der en olietank på under 6.000 l, men der er ikke oplysninger om tanken i øvrigt. Ejer har overfor rekvirenten oplyst, at der er en tank oven vande og som er afblændet. Det vides ikke, om olietankbekendtgørelsen er overholdt.Ejendommen er i mindre god vedligeholdelsesstand indvendigt som udvendigt.Til ejendommen hører ældre tidligere staldbygning samt et ældre ladeområde med støbt gulv og integreret garage i længe-lade. Der er separat stålbuehal med støbt gulv. Udenomsarealerne er udlagt i gårdsplads med grus. Omkring sidebygning i staldområde er en mødding. Have er udlagt i græs og resten i engområde.Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen har mekanisk rensning af spildevand, og der er ikke registret planer om kloakering. Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser, og hvor der gælder særlig renseklasse.Der er en familierelateret lejer på 1. salen. Lejer har ved mail af 31.05.2017, som er vedlagt salgsopstillingen, opsagt sit lejemål med fraflytning af lejemålet den 31.08.2017. Der betales:Husleje kr. 2.000A conto vandbidrag kr. 300A conto elbidrag kr. 700I alt kr. 3.000Der er betalt 3 mdr. depositum i alt kr. 9.000.Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt 10 år fra 24.03.2017. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 28.09.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBROplysninger om bygninger:Bygningsnr.: 1Stuehus til landbrugsejendom : Opførelsesår: 1870. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).Bebygget areal 112 m². Samlet bygningsareal 112 m². Tagetage 80 m², udnyttet 80 m². Samlet boligareal 192 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Antal værelser: 8. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Ovne til flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Der skal fremsendes oplysninger om olietanken.Bygningsnr.: 2Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1870. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 66 m². Samlet bygningsareal 66 m². Samlet erhvervsareal 66 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Ungkreaturer.Bygningsnr.: 3Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Opførelsesår: 1870. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 211 m². Samlet bygningsareal 211 m². Samlet erhvervsareal 211 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Kostald. Fyrrum og vaskerum indrettet i 2002.Bygningsnr.: 4Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Opførelsesår: 1870 Om-/tilbygningsår: 1939. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 261 m². Samlet bygningsareal 261 m². Samlet erhvervsareal 261 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Overdækkede arealer 72 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning:Lade / Lade. Tidligere bygning 4 og 5 sammenlagt. Port udgør 52 m² overdækning, to overdækninger af 10 m².Bygningsnr.: 11Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 1900. Materialer: Ydervæg: Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).Areal: Bebygget areal: 44 m².Bygningsnr.: 12Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1992. Materialer: Ydervæg: Træbeklædning. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal 240 m². Samlet bygningsareal 240 m². Samlet erhvervsareal 240 m².Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.Oplysninger om grunde:Vand & afløb:Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav. Bemærkninger for grund: Plansilo, 226 m³. Der har været en nedgravet benzin tank, den er opgravet i 1983. Aljebeholder, 80 m³, Møddingsplads, 300 m².Oplysninger om tekniske anlæg:Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.Anlægsnr.: 2Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Mineralske olieprodukter. (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13). Placering: Ukendt Størrelsesklasse: Under 6.000 l.Bemærkninger for teknisk anlæg: Der opvarmes med olie, ingen tank oplysninger, indsend venligst disse.
Tinglyst areal 15.003 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser med 3 km til Jordrup by med indkøbsmuligheder og 14 km til Kolding. Huset fremstår med pudsede ydervægge og skifertag. Husets vinduer er ældre termovinduer i trærammer. Husets gulve varierer mellem pergogulve, støbte gulve, tæppebelagte gulve og klinkegulve. Lofterne varierer mellem bl.a. filtede lofter og pladelofter. Huset er i stueetagen indrettet med entre med adgang til bryggers/fyrrum, et værelse, soveværelse, stue med brændeovn, spisekøkken/alrum med ca. 15 år gamle elementer samt med udgang til entre og værelse samt badeværelse med brus, vask og toilet. 1. sal tilgås via trappe i gavlen udefra og rummer forgang, åbent køkkenområde med ældre elementer og spiseplads, stue samt adgang til badeværelse med brus, toilet og vask. Fra stuen er adgang til baggang med vaske- og skabsmuligheder samt trappe ned til staldområde.Ved besigtigelsen konstateredes følgende hårde hvidevarer: Wasco keramisk kogeplade, Brandt emhætte, Smeg indbygningsovn, Electrolux opvaskemaskine samt Husqvarna køleskab. Tørretumbler og vaskemaskine tilhører efter det oplyste lejer.Ejendommen opvarmes ved fastbrændselsfyr og el-varme et par steder. Der er supplement af brændeovne. Ifølge BBR er der en olietank på under 6.000 l, men der er ikke oplysninger om tanken i øvrigt. Ejer har overfor rekvirenten oplyst, at der er en tank oven vande og som er afblændet. Det vides ikke, om olietankbekendtgørelsen er overholdt.Ejendommen er i mindre god vedligeholdelsesstand indvendigt som udvendigt.Til ejendommen hører ældre tidligere staldbygning samt et ældre ladeområde med støbt gulv og integreret garage i længe-lade. Der er separat stålbuehal med støbt gulv. Udenomsarealerne er udlagt i gårdsplads med grus. Omkring sidebygning i staldområde er en mødding. Have er udlagt i græs og resten i engområde.Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen har mekanisk rensning af spildevand, og der er ikke registret planer om kloakering. Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser, og hvor der gælder særlig renseklasse.Der er en familierelateret lejer på 1. salen. Lejer har ved mail af 31.05.2017, som er vedlagt salgsopstillingen, opsagt sit lejemål med fraflytning af lejemålet den 31.08.2017. Der betales:Husleje kr. 2.000A conto vandbidrag kr. 300A conto elbidrag kr. 700I alt kr. 3.000Der er betalt 3 mdr. depositum i alt kr. 9.000.Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt 10 år fra 24.03.2017. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 28.09.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBROplysninger om bygninger:Bygningsnr.: 1Stuehus til landbrugsejendom : Opførelsesår: 1870. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).Bebygget areal 112 m². Samlet bygningsareal 112 m². Tagetage 80 m², udnyttet 80 m². Samlet boligareal 192 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Antal værelser: 8. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Ovne til flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Der skal fremsendes oplysninger om olietanken.Bygningsnr.: 2Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1870. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 66 m². Samlet bygningsareal 66 m². Samlet erhvervsareal 66 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Ungkreaturer.Bygningsnr.: 3Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Opførelsesår: 1870. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 211 m². Samlet bygningsareal 211 m². Samlet erhvervsareal 211 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Kostald. Fyrrum og vaskerum indrettet i 2002.Bygningsnr.: 4Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign Opførelsesår: 1870 Om-/tilbygningsår: 1939. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 261 m². Samlet bygningsareal 261 m². Samlet erhvervsareal 261 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Overdækkede arealer 72 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning:Lade / Lade. Tidligere bygning 4 og 5 sammenlagt. Port udgør 52 m² overdækning, to overdækninger af 10 m².Bygningsnr.: 11Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 1900. Materialer: Ydervæg: Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).Areal: Bebygget areal: 44 m².Bygningsnr.: 12Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opførelsesår: 1992. Materialer: Ydervæg: Træbeklædning. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal 240 m². Samlet bygningsareal 240 m². Samlet erhvervsareal 240 m².Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.Oplysninger om grunde:Vand & afløb:Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav. Bemærkninger for grund: Plansilo, 226 m³. Der har været en nedgravet benzin tank, den er opgravet i 1983. Aljebeholder, 80 m³, Møddingsplads, 300 m².Oplysninger om tekniske anlæg:Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.Anlægsnr.: 2Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Mineralske olieprodukter. (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13). Placering: Ukendt Størrelsesklasse: Under 6.000 l.Bemærkninger for teknisk anlæg: Der opvarmes med olie, ingen tank oplysninger, indsend venligst disse.
34 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
192
Grund
-
Værelser
8
Byggeår
1870
Offentlig vurdering
960.000

Auktionsoplysninger

Dato
29-06-2017
Tidspunkt
09:40
Auktionssted
Fogedretten i Kolding
AS-nr
AS 7-131/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
14-06-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
192 m²
Bygningsareal
112 m²
Samlet boligareal
192 m²
Bebygget areal
112 m²
Heraf indbygget garage
-
Om-/tilbygningsår
-
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Prishistorik

14-07-2005
1.400.000
25-02-2005
5.375.000

Fogedretten

Fogedretten i Kolding
Kolding Åpark 11
6000 Kolding
Telefon
99 68 68 00
Fax
99 68 68 01
Email
foged.kol@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

En pant- og udlægshaver v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon
33 12 45 22
Fax
Email
J. nr.